Opvang statushouders

Huisvesting vergunninghouders

Asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben ontvangen ('vergunninghouders') verhuizen naar eigen woonruimte. De taak om deze vergunninghouders te huisvesten, ligt bij de gemeenten.

Elk half jaar krijgen gemeenten door het Rijk een taakstelling opgelegd voor het aantal te huisvesten vergunninghouders. Op basis daarvan koppelt het COA de vergunninghouder aan een gemeente en de gemeente zoekt vervolgens via de woningcorporaties passende woonruimte. Een vergunninghouder verhuist in principe binnen veertien weken na het verkrijgen van een verblijfsvergunning. De taakstelling voor de gemeente Nieuwegein voor de eerste helft van 2016 bedraagt 72 te huisvesten vergunninghouders.

Vergunninghouders komen terecht in verschillende soorten woningen bijvoorbeeld een eengezinswoning, portiekwoning of tweekamerappartement. Voor alleenstaanden is niet-zelfstandige huisvesting ook een mogelijkheid. Zij delen dan bepaalde voorzieningen, zoals de keuken, de douche, het toilet of de woonkamer.

De vergunninghouder is verplicht het aanbod van een woning van een gemeente te accepteren.

In het voormalig woon- en zorgcentrum in de wijk Zuilenstein zijn asielzoekers - met een verblijfsvergunning (statushouders) en die aan Nieuwegein gekoppeld zijn - tijdelijk gehuisvest. Vanuit Zuilenstein verhuizen ze door naar eigen woningen.

Voor meer informatie kunt bellen naar het algemene nummer van de gemeente Nieuwegein: 14 030.

Op de website van het COA vindt u meer algemene informatie over statushouders en rol gemeente.