Huisvesting vergunninghouders

Asielzoekers die in Nederland een verblijfsvergunning hebben ontvangen ('statushouders') hebben recht op een woning. De taak om deze statushouders te huisvesten, ligt bij de gemeenten. Hier leest u meer over de huisvesting van statushouders in Nieuwegein.

Elk half jaar krijgen gemeenten door het Rijk een taakstelling opgelegd voor het aantal te huisvesten statushouders. Op basis daarvan koppelt het COA de statushouder aan een gemeente en de gemeente zoekt vervolgens via de woningcorporaties passende woonruimte. Een statushouder verhuist in principe binnen veertien weken na het verkrijgen van een verblijfsvergunning. De taakstelling voor 2018 bedraagt 94 te huisvesten statushouders.

 

 

Statushouders komen terecht in verschillende soorten woningen bijvoorbeeld een eengezinswoning, portiekwoning of tweekamerappartement. Voor alleenstaanden is niet-zelfstandige huisvesting ook een mogelijkheid. Zij delen dan bepaalde voorzieningen, zoals de keuken, de douche, het toilet of de woonkamer. De statushouder is verplicht het aanbod van een woning van een gemeente te accepteren.

De statushouder is verplicht het aanbod van een woning van een gemeente te accepteren.

In het voormalig kantoorpand De Luifelstede (centrum) zijn statuszoekers die aan Nieuwegein gekoppeld zijn tijdelijk gehuisvest. Vanuit Luifelstede verhuizen ze door naar een eigen woning in Nieuwegein.

Voor meer informatie kunt bellen naar het algemene nummer van de gemeente Nieuwegein: 14 030.

Op de website van het COA vindt u meer algemene informatie over statushouders en rol gemeente.