Wat is subsidie?

Subsidie is een bijdrage van de gemeente in de kosten van activiteiten die van algemeen en/of maatschappelijk belang zijn.

De gemeente verstrekt subsidies voor activiteiten op het gebied van onder meer zorg en welzijn, onderwijs, sport en bewegen, kunst en cultuur. Het gaat meestal om een financiële bijdrage aan grote organisaties zoals de lokale welzijnsinstelling, bibliotheek en het theater. Ook andere, kleine organisaties en inwoners kunnen in aanmerking komen voor een subsidie.

Uw subsidieaanvraag moet voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • uw activiteit moet een meerwaarde hebben voor de Nieuwegeinse samenleving
 • uw activiteit moet openstaan voor alle inwoners van Nieuwegein
 • uw activiteit moet bijdragen aan onze algemene doelstellingen:
  • meer veerkrachtige bewoners
  • sociaal sterke buurten
  • meer toegankelijke ondersteuning en zorg
  • meer samen meedoen
  • een betere startpositie in de samenleving

De gemeente verstrekt geen subsidie voor activiteiten die te maken hebben met de vorming en/of verspreiding van politiek, godsdienstig of levensbeschouwelijk gedachtegoed.

De gemeente beoordeelt uw aanvraag. Wij kijken of u zelf voldoende geld heeft om de activiteit te betalen. Bijvoorbeeld door een bijdrage te vragen aan de deelnemers van de activiteit of door een beroep te doen op een fonds.

Een subsidie vraagt u schriftelijk aan via het aanvraagformulier. Het aanvraagformulier is in Word-bestand en PDF-bestand beschikbaar. Uw aanvraag stuurt u naar: Gemeente Nieuwegein, Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein. Mailen kan ook: gemeente@nieuwegein.nl.

In het formulier staat welke gegevens u moet aanleveren. U kunt in het formulier de gegevens van één activiteit vermelden. Wilt u voor meerdere activiteiten subsidie aanvragen? Vul dan op het aanvraagformulier de overkoepelende gegevens en de totaalbedragen in. In bijlages vermeldt u vervolgens de gegevens per activiteit. Deze bijlagen stuurt u samen met het aanvraagformulier naar ons toe.

We maken onderscheid tussen subsidies per kalenderjaar en overige subsidies. Hiervoor gelden de volgende regels voor het indienen van uw aanvraag:

 • subsidies per kalenderjaar: uiterlijk 1 oktober voorafgaand aan het kalenderjaar
 • overige subsidies: vanaf 24 weken tot uiterlijk 12 weken voor de start van de activiteit

De algemene regels voor het verstrekken van subsidies vindt u in de Algemene subsidieverordening Nieuwegein 2015. Deze verordening is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht. De belangrijkste artikelen uit deze wet kunt u hier downloaden.

De regels over de activiteiten die in aanmerking kunnen komen voor subsidie, de maximale budgetten en de verdeling daarvan vindt u in de Subsidieregeling Nieuwegein 2019.

De regels over de verstrekking van subsidies voor groene daken, e-scooters en duurzame bewonersinitiatieven vindt u in de Subsidieregeling Duurzaam Nieuwegein 2020.

Voor meer informatie of hulp bij uw aanvraag neemt u contact op met uw contactpersoon voor subsidies bij de gemeente. Heeft u geen contactpersoon? Stel dan uw vragen aan het subsidieteam via e-mail aan: subsidie@nieuwegein.nl of via het algemene telefoonnummer: 14 030.