Tijdelijke subsidie Nieuwegein 50 jaar

Samen met u wil de gemeente Nieuwegein werken aan een viering van het 50 jarig bestaan van de stad Nieuwegein.

Het gaat om initiatieven die bijdragen aan de viering of de viering stimuleren. U kunt daar zelf invulling aan geven, bijvoorbeeld samen met uw buren.

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan de viering van ons 50 jarig bestaan. Denk bijvoorbeeld aan culturele, sportieve en/of verbindende activiteiten die een maatschappelijke meerwaarde bieden voor het vieren van de 50ste verjaardag van de stad. Voorbeelden kunnen zijn:

  • Een feest in de buurt met het thema 50 jaar vooruit.
  • Een activiteit voor de gehele stad/wijk/buurt.
  • Een kunstproject om de geschiedenis, toekomst of trots van de stad te laten zien.

De subsidie voor een Nieuwegein 50 jaar initiatief bedraagt minimaal € 500,00 en maximaal € 7.500,00.

In 2021 is de totale subsidiepot € 50.000,00.

U vraagt een subsidie aan via het aanvraagformulier Tijdelijke subsidie Nieuwegein 50 jaar. Dit formulier is in word-bestand en PDF-bestand (534 kb) beschikbaar. Dien de aanvraag uiterlijk 4 weken vóór het begin van de activiteit(en) in.

Na het invullen print u het formulier en ondertekent u de aanvraag. Uw aanvraag stuurt u naar: Gemeente Nieuwegein, Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein. E-mailen kan ook naar: gemeente@nieuwegein.nl.

De belangrijkste regels zijn:

  • Deze subsidie wordt alleen verstrekt aan Nieuwegeinse inwoners, of in Nieuwegein gevestigde maatschappelijke organisaties.
  • De activiteit bevordert de beleving van het vieren van de 50ste verjaardag van de stad waarbij de geschiedenis, toekomst of trots van de stad centraal staat.
  • De activiteit of het project waar de activiteit deel van uitmaakt heeft geen commercieel doel.
  • De aanvraag is ingediend en ondertekend door inwoners van Nieuwegein of organisaties uit Nieuwegein.
  • Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Alle regels voor de aanvraag vindt u op de pagina subsidies bij de vraag “Wat zijn de regels voor het aanvragen van subsidie?”

Wilt u meer informatie? Wilt u weten of uw initiatief in aanmerking komt voor subsidie? Neem dan contact op met projectleider Suzan Aardewijn (50jaar@nieuwegein.nl) of bel de gemeente via het algemene telefoonnummer: 14 030.

Terug naar