Tijdelijke subsidie Nieuwegein 50 jaar

Samen met u wil de gemeente Nieuwegein werken aan een viering van het 50-jarig bestaan van de stad Nieuwegein.

Het gaat om initiatieven die bijdragen aan de viering of de viering stimuleren. U kunt daar zelf invulling aan geven, bijvoorbeeld samen met uw buren.

U kunt helaas geen subsidie meer aanvragen.

Terug naar