Tijdelijke uitbreiding terrassen in verband met coronamaatregelen

In verband met de uitbraak van het coronavirus en de daarop vastgestelde maatregelen van het kabinet en de Veiligheidsregio, moesten horecaondernemers voor langere tijd de deuren van hun zaak sluiten. Ook de terrassen bleven dicht. Op 1 juni 2020 zijn de maatregelen voor horecaondernemers versoepeld. Zo mogen terrassen ook weer open, met inachtneming van de geldende coronamaatregelen.

Uitbreiding terras

De 1,5 meter-maatregel heeft tot gevolg dat er minder tafels en stoelen op de huidige terrassen kunnen staan. Daarom staat de gemeente het toe om, daar waar het mogelijk is, een terras tijdelijk uit te breiden. De gemeente heeft daarvoor een tijdelijke wijziging op het horeca-exploitatiebeleid ingevoerd. De wijziging geldt zo lang de 1,5 m maatregel van kracht is. Daarna komen alle uitbreidingen van de terrassen te vervallen. De terrassen gaan dan weer terug naar de oorspronkelijke afmetingen zoals opgenomen in de horeca-exploitatievergunning.

De verruimde terrassen geven een bepaalde druk op de openbare ruimte. Daarom kijkt de gemeente samen met de horecaondernemer naar de ruimtelijke mogelijkheden ter plaatse of in de directe omgeving. Dit is maatwerk want er is niet op alle plekken evenveel vrije ruimte beschikbaar. Daarom is het niet voor elke ondernemer mogelijk om een een grote terrasuitbreiding te realiseren. Net zoals dat ook niet kon voordat de coronamaatregelen werden ingevoerd. Veiligheid staat altijd voorop. Er moet voldoende ruimte overblijven voor het veilig kunnen passeren van wandelaars/winkelend publiek en hulpdiensten (calamiteitenroute).

Er is een digitale kaart gemaakt waarop zowel de reeds vergunde als tijdelijk verruimde terrassen staan. De gemeente houdt de digitale kaart up-to-date en werkt deze bij als er een uitbreiding bij komt of als een uitbreiding wordt aangepast. Op deze kaart staan dus altijd de grenzen van de tijdelijke uitbreiding. Wanneer ondernemers zich niet aan de gemaakte afspraken houden, krijgen zij een waarschuwing. Bij herhaaldelijke overtredingen wordt handhavend opgetreden.

Neem dan contact op met Willie van Dam, adviseur Economische Zaken, telefoon: 030-607 13 58 of via e-mail: w.vandam@nieuwegein.nl.