Afschrift akte van de burgerlijke stand

De gemeente legt belangrijke gebeurtenissen vast in de burgerlijke stand. We maken hier een akte van. De akte is een officieel bewijs van de gebeurtenis. U kunt bij ons aanvragen:

 • geboorteakte (ook digitaal)
 • huwelijksakte
 • overlijdensakte
 • erkenningsakte
 • akte van geregistreerd partnerschap
 • akte van echtscheiding

U krijgt altijd een afschrift van de akte (een kopie). 

Let op: een geboorteakte, huwelijksakte of overlijdensakte kunt u alleen aanvragen als de gebeurtenis in Nieuwegein, Jutphaas of Vreeswijk was. Was het in een andere gemeente, dan vraagt u de akte daar aan.

Afspraak maken

 • Geldig legitimatiebewijs.

Afschrift akte van de burgerlijke stand: € 14,00

 • Afspraak op het Stadshuis: direct meenemen
 • Via e-mail of post: enkele werkdagen

Wilt u per e-mail of post aanvragen, vermeld dan in een brief:

 • Welke akte u nodig heeft.
 • Adres waar de akte naartoe kan.
 • Uw telefoonnummer.
 • Uw handtekening.
 • Voeg ook een kopie van uw identiteitsbewijs bij.

Maak een scan of foto van de brief. Stuur dit samen met de kopie van uw identiteitsbewijs naar burgerzaken@nieuwegein.nl. Of verstuur per post:

Gemeente Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA Nieuwegein.

Vraagt u een akte aan voor iemand anders? Neem dan mee naar het Stadshuis:

 • Geldig identiteitsbewijs.
 • Brief met handtekening van de ander (schriftelijke machtiging).
 • Kopie geldig legitimatiebewijs van de ander.

Afspraak maken

In het kort

 • Afspraak maken
 • Meenemen: legitimatiebewijs
 • Betalen: € 14,00
 • U krijgt de akte direct mee