Urgentieverklaring woning

Bent u dringend op zoek naar een huurwoning? In sommige gevallen kunt u voorrang krijgen. Bijvoorbeeld omdat u in scheiding ligt, door financiële of medische reden of doordat u mantelzorger wordt. Met een urgentieverklaring maakt u meer kans op een woning, doordat u hoger in de lijst van woningzoekenden staat.

U kunt een urgentie aanvragen voor 1 reden. Dus vanwege een sociale reden, medische reden of vanwege mantelzorg. 

Voor een urgentieverklaring moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U woont in Nieuwegein.
 • U heeft een zelfstandige woonruimte.
 • Er is sprake van een bijzondere, persoonlijke noodsituatie.
 • De noodsituatie is niet uw schuld en had u niet kunnen voorspellen.
 • U kunt bewijzen dat u eerst zelf naar een oplossing heeft gezocht.
 • Het is nodig dat u binnen 6 maanden verhuist.
 • U kunt bewijzen dat u niet zelf binnen 6 maanden voor een passende woning kunt zorgen.
 • Uw inkomen is niet hoger dan is opgenomen in passend toewijzen

Is uw relatie over, heeft u financiële problemen of zorgt u voor jonge kinderen? Dan kunt u misschien urgentie krijgen vanwege een 'sociale indicatie'. Dit zijn de voorwaarden:

 • Uw relatie is geëindigd en u heeft samen minderjarige kinderen die daardoor dakloos worden. U moet kunnen bewijzen dat u minstens 2 jaar lang een duurzame huishouding had.
  Let op: heeft een van beide ouders een woning? Dan krijgt de ander geen urgentie.
 • U kunt de huur niet betalen door financiële problemen. Daarom heeft u een woonkostentoeslag van WIL (Werk en Inkomen Lekstroom) en een verhuisplicht. En u zorgt voor een of meer minderjarige kinderen. U heeft de financiële problemen niet doordat uw relatie over is.
 • U moet uw huis verlaten door een gerechtelijk vonnis (geen echtscheiding) en dit is niet uw schuld.

Uw gezondheid kan een reden zijn om urgentie te krijgen. Het gaat dan om een urgentie 'op grond van een medische indicatie'. De voorwaarden zijn:

 • U kunt door een lichamelijk of psychisch probleem niet meer in uw woning wonen. En u zorgt u voor een of meer minderjarige kinderen.
 • U kreeg de financiële problemen niet doordat uw relatie over is. 

Vraagt u een urgentie aan om een medische reden? Dan krijgt u eerst een medische keuring. De gemeente vraagt de medische keuring voor u aan.

Bent u mantelzorger of krijgt u mantelzorg? Dan kunt u soms een urgentie krijgen. U moet dan aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U staat ingeschreven als woningzoekende.
 • U heeft geen huurschulden en geen overlast veroorzaakt.
 • De reisafstand tussen mantelzorger en ontvanger is meer dan 5 kilometer. Na de verhuizing woont u minder dan 5 kilometer bij elkaar vandaan (gemeten volgens de kortst mogelijke route).
 • Er is sprake van langdurige zorg. Dat betekent dat de mantelzorg voor minimaal 8 uur per week is, verdeeld over minimaal 4 dagen per week. De mantelzorg duurt waarschijnlijk nog een paar jaar.
 • U krijgt maximaal 1 keer een urgentie voor de mantelzorg die u geeft of krijgt.
 • Het college van burgemeester en wethouders (B&W) bepaalt de zorgvraag. B&W bepaalt ook dat de zorgvraag kan worden beantwoord met mantelzorg.
 • U krijgt de urgentie alleen bij een positief advies van een instantie die door B&W is aangewezen. B&W kan een afwegingskader opstellen voor de beoordeling.

U kunt urgentie aanvragen met onderstaand formulier:

Aanvraagformulier urgentie woning (pdf, 244 kB)

Vul het aanvraagformulier in. Print het formulier uit en stuur het op naar:

Ruimtelijk Domein
Afdeling Wonen
Postbus 1
3430 AA Nieuwegein.

Wij bellen u nadat wij het formulier hebben ontvangen.


Let op!!!

Op het internet zijn partijen actief die aanbieden om het aanvraagproces voor een voorrangsverklaring (urgentie) van u over te nemen. Deze partijen zijn géén onderdeel of partner van de woningcorporaties of gemeenten. De aanvraag van de urgenties die via de tussenpartijen wordt ingeleverd, komt uiteindelijk ook bij de woningcorporaties of gemeente terecht. Deze worden op dezelfde manier en in hetzelfde tempo behandeld als alle urgentie aanvragen. Het inschakelen van een tussenpartij levert dus geen tijdwinst op. Het zorgt wel voor extra kosten. U betaalt de tussenpartij een bedrag voor het overnemen van het aanvraagproces. Dit bedrag komt bovenop de normale kosten van een urgentie aanvraag. Wij adviseren u dan ook om een urgentie aanvraag zelf in te dienen bij de gemeente.

Een urgentieverklaring kost € 97,40. U hoeft pas te betalen nadat wij uw aanvraag in behandeling hebben genomen. 

U krijgt geen urgentie als u uw problemen op een andere manier kunt oplossen. Of als u bij een andere instelling moet zijn. Een aantal voorbeelden:

 • U heeft overlast van buren of een burenruzie. Ga in dit geval naar de politie of de rechtbank.
 • U heeft een gebrekkige woning of een huurgeschil. Ga in dit geval naar uw verhuurder, de huurcommissie of de kantonrechter.
 • U woont in een kamer of bij iemand in huis (bij familie, vrienden of kennissen).
 • U heeft te weinig ruimte in huis, bijvoorbeeld doordat u een kind heeft gekregen.
 • De problemen hebben met uw werk te maken. U moet bijvoorbeeld ver reizen voor uw werk.
 • U woont het hele jaar door in een recreatiewoning.

In paragraaf 2.5 van de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019 Gemeente Nieuwegein leest u de precieze voorwaarden voor een urgentieverklaring.

Voor meer informatie kunt u bellen naar het algemene nummer: 14 030 (vraag naar Team Wonen en Zorg).