Oud en nieuw

Tijdens de jaarwisseling 2023-2024 mag u vuurwerk afsteken. U mag alleen vuurwerk afsteken in de categorie F2 en F1. Op de website van de politie kunt u zien welk vuurwerk hieronder valt.

We kunnen ons goed voorstellen dat u vragen heeft. Wat mag wel, wat mag niet? Op deze pagina hebben we zoveel mogelijk antwoorden voor u op een rijtje gezet.

U mag alleen vuurwerk uit de categorie F1 en F2 afsteken en (ver)kopen.

 • Categorie F1: fop-, scherts- of kindervuurwerk. Denk aan kleine sterretjes, knetterballen, ijsfonteintjes en knalerwten.
 • Categorie F2: denk aan cakes, compoundboxen en fonteintjes. 

Kijk op de website van de politie voor meer informatie.

Nee, carbid schieten is al een aantal jaar verboden in Nieuwegein.

U kunt vuurwerk kopen bij de aangewezen vuurwerkverkooppunten op 28, 29 en 30 december 2023.

U mag tijdens de jaarwisseling vuurwerk afsteken vanaf 31 december 2023 om 18.00 uur tot 1 januari 2024 om 02.00 uur. Dit mag overal in Nieuwegein, behalve in de vuurwerkvrije zones. Daar mag u geen vuurwerk afsteken.

In de vuurwerkvrije zones mag u geen vuurwerk afsteken. De vuurwerkvrije zones zijn dit jaar:

 • Het hele terrein van het St. Antonius Ziekenhuis en de omgeving hiervan
 • Alle dierenweides en de kinderboerderij en de omgeving hiervan
 • Alle verzorgingshuizen en de omgeving hiervan
 • Alle basisscholen, middelbare scholen, ROC's en de omgeving
 • Cityplaza en de omgeving hiervan
 • Het tram- en busstation in het stadscentrum en de omgeving
 • De opvanglocatie voor vluchtelingen aan de Industrieweg.

Het kan gebeuren dat er vervelende situaties of overlast ontstaat tijdens oud en nieuw. Spreek elkaar zelf aan bij overlastgevende situaties, als dat goed en veilig kan. U kunt ook terecht bij de gemeente en politie:

De politie treedt hard op tegen verkopers en gebruikers van illegaal vuurwerk. Opgeslagen vuurwerk in een woning of schuur is een groot risico voor de omgeving. Merkt u dat er ergens illegaal vuurwerk wordt verkocht, getransporteerd, opgeslagen of afgestoken? Doe dan een melding! Dat kan bij de politie of anoniem.

Illegaal vuurwerk voldoet niet aan de wettelijke eisen. Het kan daarom zeer gevaarlijk zijn om af te steken. Illegaal vuurwerk is verboden en niet te koop in legale vuurwerkwinkels. U kunt zeker weten dat het vuurwerk dat u koopt wel is toegestaan (legaal) is, door naar de verpakking te kijken. 

Bij legaal vuurwerk zit altijd een Nederlandstalige handleiding. Daarnaast staat op iedere verpakking: 

 • De tekst 'Geschikt voor particulier gebruik'
 • Informatie over de fabrikant
 • Het artikeljaar en productiejaar
 • Een vermelding of afbeelding van de effecten van het vuurwerk na het afsteken.

Ga voor meer informatie naar de website van de politie.

De gemeente wil de kerstvakantie en zeker de jaarwisseling zo veilig mogelijk laten verlopen. Daarom hebben we een aantal maatregelen afgesproken om overlast, vernielingen en schade te voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Verbod op vreugdevuren.
 • Verbod op carbid schieten.
 • Alle ondergrondse papiercontainers worden voor de jaarwisseling afgesloten. Op bijna alle afvalbakken wordt een afsluitklep geplaatst.
 • Aan alle schooldirecteuren en kinderdagverblijven is gevraagd maatregelen te nemen om schade in en rond de gebouwen te voorkomen.
 • Inzet van Veilig Publieke Taak campagne. Daarin vragen we inwoners om hulpverleners (politie, brandweer en ambulance) veilig hun werk te laten doen.
 • Voorlichtingen voor het onderwijs vanuit Halt en de Veiligheidsregio/brandweer.