Veiligheid

Veiligheid is een belangrijke voorwaarde om prettig te kunnen wonen, werken en leven. Als gemeente willen we dat het veilig is in Nieuwegein. En dat u zich ook veilig voelt. Daar zetten we ons voor in, samen met onze partners, inwoners en ondernemers!

Veiligheid is een divers onderwerp met veel raakvlakken. Daarom kiezen we voor een integrale aanpak. Iedere 4 jaar stellen we een Integraal Veiligheidsplan op.

Veiligheidsanalyse, ambities en prioriteiten

De veiligheidsanalyse is de basis van het Integrale Veiligheidsplan. We analyseren de ontwikkelingen van de afgelopen 4 jaar. En hoe die zich verhouden tot Nieuwegein.

Daarnaast beschrijven we onze ambities, welke onderwerpen we prioriteit geven en waarom we dat doen. Ook lichten we toe welke werkzaamheden en taken er onder openbare orde en veiligheid vallen