Subsidie

Wij stimuleren de organisatie van evenementen op een aantal manieren. De mogelijkheden om evenementen financieel te ondersteunen zijn alleen beperkt. U bent zelf verantwoordelijk voor de kosten van uw evenement. Alleen in bijzondere situaties krijgt u subsidie van de gemeente.

Evenementen zonder winstoogmerk kunnen bepaalde faciliteiten en diensten gratis krijgen. Bijvoorbeeld het afsluiten van straten of pleinen met een verkeersmaatregel, eventueel gekoppeld aan een tijdelijke omleiding en/of wegsleepregeling. Of het gebruik van dranghekken om het evenement veilig te laten verlopen.

Kijk voor de mogelijkheden voor subsidie in onze subsidieregeling.