Oliebollenverkoop

Veel ondernemers willen zelf oliebollen bakken en/of verkopen tegen het einde van het jaar. U heeft hiervoor een vergunning nodig. U moet uw aanvraag uiterlijk 3 weken vóór de (eerste) verkoopdag indienen. Voeg daarbij een plattegrond en een afbeelding (foto) toe die laten zien waar u precies gaat staan en waarmee.

De regelgeving over brandveiligheid is veranderd. Daarom vragen wij u de voorwaarden goed te lezen voordat u de vergunning indient.

Inloggen met DigiD Direct aanvragen

Voorwaarden

De standplaats mag maximaal 28 m² zijn. De situatie moet dit wel toelaten en de veiligheid moet gegarandeerd zijn. U mag maximaal 12 dagen een tijdelijke standplaats innemen.

Afstand tot de gevel

Op 1 januari 2018 is de wetgeving veranderd. Sindsdien gelden er strengere veiligheidsafstanden.

  • Frituurt u op elektriciteit, dan moet u 2 meter afstand tot de gevel bewaren.
  • Frituurt u op gas, dan moet u 5 meter afstand tot de gevel bewaren.

Houd hier rekening mee als u uw aanvraag indient.

Kosten

De leges voor een tijdelijke standplaats zijn € 90,20 voor 1 dag en € 135,20 voor meerdere dagen, tot een maximum van 12 dagen.

Staat u op grond van de gemeente? Dan moet u daarnaast precariobelasting van € 2,66 per m² per dag betalen.