Briefadres

Als u (tijdelijk) geen vast woonadres heeft, kunt u een briefadres aanvragen. Zo kunt u toch post ontvangen. De hoofdbewoner van het adres moet schriftelijk toestemming geven en ervoor zorgen dat uw post u bereikt. De hoofdbewoner is niet verantwoordelijk voor uw eventuele schulden.

Als de briefadresgever twijfelt over eventuele gevolgen, bijvoorbeeld voor zijn of haar uitkering of toeslagen, dan kan hij/zij het beste advies inwinnen bij de desbetreffende instantie voordat hij/zij toestemming verleent.

Er zijn verschillende situaties waarin u een briefadres nodig kunt hebben. Bijvoorbeeld:

 • U bent dakloos.
 • U moet een korte periode overbruggen tussen 2 woningen in.
 • U verblijft in een zorginstelling.
 • U zit in de gevangenis.
 • U gaat tijdelijk naar het buitenland en wilt een adres in Nederland houden. Dit kan alleen als u korter dan 8 maanden weggaat.

U doet de aangifte van het briefadres - in persoon op afspraak - in de gemeente waar u het briefadres verzoekt. U kunt niet worden ingeschreven op een postbusnummer of op het adres van een bedrijf. U krijgt binnen 4 weken bericht of uw briefadres is toegekend of afgewezen. Soms vragen we om extra gegevens.

Staat u niet meer ingeschreven op een adres in Nederland? U schrijft zich dan opnieuw in. Dit doet u altijd in persoon en op afspraak.

Een inschrijving op een briefadres is - afhankelijk van de reden van aanvraag - voor een bepaalde termijn geldig. Na deze termijn bekijkt de gemeente of u het briefadres nog steeds nodig hebt. Daarover krijgt u bericht op uw briefadres.

 • U heeft geen vaste woon- of verblijfplaats (de gemeente onderzoekt dit).
 • Het briefadres is in Nederland.
 • Het briefadres is geen postbus.
 • U heeft een duidelijke reden voor de aanvraag. Afhankelijk van deze reden beslissen wij de termijn van het briefadres.
 • Volledig ingevuld aanvraagformulier briefadres (pdf-bestand, 161 kb) met de gevraagde aanvullende bewijsstukken.
 • Geldig identiteitsbewijs van uzelf.
 • Kopie identiteitsbewijs van de hoofdbewoner die toestemming geeft.