Briefadres

Als u (tijdelijk) geen vast woonadres heeft, kunt u een briefadres aanvragen. Zo kunt u toch post ontvangen. De hoofdbewoner van het adres moet schriftelijk toestemming geven en ervoor zorgen dat uw post u bereikt. De hoofdbewoner is niet verantwoordelijk voor uw eventuele schulden.

Als de briefadresgever twijfelt over eventuele gevolgen, bijvoorbeeld voor zijn of haar uitkering of toeslagen, dan kan hij/zij het beste advies inwinnen bij de desbetreffende instantie voordat hij/zij toestemming verleent.

Er zijn verschillende situaties waarin u een briefadres nodig kunt hebben. Bijvoorbeeld:

 • U bent dakloos.
 • U moet een korte periode overbruggen tussen 2 woningen in.
 • U verblijft in een zorginstelling.
 • U zit in de gevangenis.
 • U gaat tijdelijk naar het buitenland en wilt een adres in Nederland houden. Dit kan alleen als u korter dan 8 maanden weggaat.

U doet de aangifte van het briefadres in de gemeente waar u het briefadres verzoekt. U kunt niet worden ingeschreven op een postbusnummer of op het adres van een bedrijf. U krijgt binnen 4 weken bericht of uw briefadres is toegekend of afgewezen. Soms vragen we om extra gegevens.

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier briefadres (pdf, 161 kB) met de gevraagde aanvullende bewijsstukken.
 • Kopie geldig identiteitsbewijs van uzelf.
 • Kopie identiteitsbewijs van de hoofdbewoner die toestemming geeft.

U kunt deze documenten afgeven bij de receptie in het Stadshuis. U hoeft geen afspraak te maken. Per post opsturen kan ook:

Gemeente Nieuwegein
Afdeling Burgerzaken
Postbus 1
3430 AA Nieuwegein.

Staat u niet meer ingeschreven op een adres in Nederland? U schrijft zich dan opnieuw in. Dit doet u altijd in persoon en op afspraak.

Een inschrijving op een briefadres is - afhankelijk van de reden van aanvraag - voor een bepaalde termijn geldig. Na deze termijn bekijkt de gemeente of u het briefadres nog steeds nodig hebt. Daarover krijgt u bericht op uw briefadres.

 • U heeft geen vaste woon- of verblijfplaats (de gemeente onderzoekt dit).
 • Het briefadres is in Nederland.
 • Het briefadres is geen postbus.
 • U heeft een duidelijke reden voor de aanvraag. Afhankelijk van deze reden beslissen wij de termijn van het briefadres.

Bent u werkzaam voor een bedrijf in Nederland en heeft u geen vaste woon- of verblijfplaats bij binnenkomst in Nederland, dan kunt u een (tijdelijk) briefadres aanvragen. U dient hiervoor het verkorte formulier aanvraag briefadres in te laten vullen door uw werkgever en dit mee te nemen bij de afspraak. Zonder dit formulier nemen wij uw aangifte niet in behandeling.

Toestemmingsformulier briefadres expats

Bijlage toestemmingsformulier briefadres expats

If you work for a company in the Netherlands and you do not have a permanent place of residence or residence upon entering the Netherlands, you can request a (temporary) letter address. To do this, you must have the short form application letter address completed by your employer and bring it with you to the appointment. Without this form we will not process your application.