Briefadres

Hebt u geen vast woonadres, bijvoorbeeld doordat u een schipper of dakloos bent of omdat u in een verpleeghuis of inrichting verblijft? Als u dit kunt bewijzen, kunt u een briefadres aanvragen. Zo kunt u toch post ontvangen. De hoofdbewoner van het adres moet schriftelijk toestemming geven en ervoor zorgen dat uw post u bereikt. U maakt daarvoor een afspraak via telefoonnummer 14 030.

Als u als briefadresgever twijfelt over de eventuele gevolgen, bijvoorbeeld voor uw uitkering of toeslagen, dan kunt u het beste advies inwinnen bij de desbetreffende instantie voordat u toestemming verleent.

U doet de aangifte van het briefadres in de gemeente waar u dit adres heeft. U kunt niet worden ingeschreven op een postbusnummer of op het adres van een bedrijf. U krijgt binnen 4 weken bericht. U hoort dan of uw briefadres is toegekend of afgewezen. Soms vragen we om extra gegevens.

Een inschrijving op een briefadres is een half jaar geldig. Na een half jaar bekijkt de gemeente of u het briefadres nog steeds nodig hebt. Daarover krijgt u bericht op uw briefadres.

  • U heeft geen woon- of verblijfplaats (de gemeente onderzoekt dit).
  • Het briefadres is in Nederland.
  • het briefadres is geen postbus.
  • U heeft een duidelijke reden voor de aanvraag.
  • Volledig ingevuld aanvraagformulier briefadres met de gevraagde aanvullende bewijsstukken.
  • Geldig identiteitsbewijs van uzelf.
  • Kopie identiteitsbewijs van de hoofdbewoner die toestemming geeft.