Geheimhouding persoonsgegevens

Geheimhouding is een andere benaming voor verstrekking beperking. Dit houdt in dat de gemeente beperkt is in het verstrekken van uw gegevens aan instanties. Geheimhouding persoonsgegevens kunt u op verschillende manieren aanvragen. U hebt zonder meer recht op geheimhouding van uw persoonsgegevens. Als u een verzoek tot geheimhouding doet, zal de gemeente dat altijd inwilligen. Vanaf de leeftijd van 16 jaar mag u een verzoek indienen. Bij de leeftijd jonger dan 16 jaar, vraagt de ouder/voogd/verzorger de geheimhouding aan.
Maar soms mag of moet de gemeente toch uw gegevens verstrekken aan bepaalde instanties. Ook als u om geheimhouding hebt gevraagd.

Afspraak maken Geheimhouding

Geheimhouding geldt niet voor gegevensverstrekking aan overheidsinstellingen, zoals de Belastingdienst, de politie of de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW). In sommige andere gevallen maakt de gemeente een afweging of uw belang van geheimhouding opweegt tegen het belang van verstrekking van de gegevens. Bijvoorbeeld wanneer een advocaat uw persoonsgegevens opvraagt voor een gerechtelijke procedure waarbij u betrokken bent. De gemeente vraagt dan vooraf om uw mening.

Geheimhouding persoonsgegevens vraagt u aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Wilt u geheimhouding aanvragen, dan kunt u daarvoor een afspraak maken

Als u in het bezit bent van DigiD dan kun u ook digitaal geheimhouding aanvragen. De aanvraag wordt direct kosteloos doorgevoerd. U krijgt een bevestiging via e-mail.

Let op:  Indien u geheimhouding van uw persoonsgegevens aanvraagt kunt u geen digitale producten aanvragen bij de gemeente Nieuwegein.

Het verzoek blijft geldig totdat u zelf in persoon bij de gemeente om intrekking vraagt. Hiervoor dient u wel een afspraak te maken en het ingevulde formulier mee te nemen.

  • Geldig legitimatiebewijs.
  • Ingevuld formulier waarin u verzoekt om geheimhouding van uw gegevens. Indien u gebruik maakt van het downloadbare formulier, deze graag met een zwarte pen (geen vulpen) invullen.

Het plaatsen van de aantekening "geheim" bij uw persoonsgegevens is gratis.

De gemeente neemt uw aanvraag in behandeling en plaatst de aantekening "geheim" bij uw gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP).