Verhuizen vanuit een andere gemeente in Nederland naar Nieuwegein

Verhuist u vanuit een andere gemeente naar Nieuwegein? Welkom! U moet uw verhuizing doorgeven binnen vier weken vóór of uiterlijk vijf dagen nadat uw adres verandert.
De datum die u op de aangifte als verhuisdatum vermeldt, geldt als de datum van verhuizing.
Geeft u de verhuizing pas ná vijf dagen door? Dan wordt de aangiftedatum als verhuisdatum vastgelegd.

Heeft u een DigiD dan kunt u digitaal uw verhuizing doorgeven. U kunt dit ook persoonlijk doen in de Stadswinkel. Ook kunt u uw verhuizing schriftelijk doorgeven. Zodra wij uw verhuisaangifte ontvangen, vragen wij uw gegevens op in uw oude woongemeente. Zij zijn dan meteen op de hoogte van uw vertrek. U hoeft uw vertrek dus niet bij uw oude woongemeente te melden.

Verhuizing doorgeven met DigiD

Aan de balie

Afspraak maken 

Per post

Stuur het volledig ingevulde en ondertekende verhuisformulier en de kopieën van de benodigde documenten naar:

Gemeente Nieuwegein
Burgerzaken
Postbus 1
3430 AA Nieuwegein 

Koopwoning

Gaat u inwonen bij iemand die een koopwoning heeft? Dan moet de hoofdbewoner van uw nieuwe adres daar toestemming voor geven. De hoofdbewoner van uw nieuwe adres moet een Toestemmingsverklaring hoofdbewoner  invullen en ondertekenen. Voeg ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de hoofdbewoner toe.

Huurwoning

Gaat u bij iemand inwonen die een huurwoning heeft? Dan moet de eigenaar van de woning (huurbaas) of de woningcorporatie daarvoor schriftelijke toestemming geven. De toestemming van de woningcorporatie is niet nodig bij ouder-kindrelatie, wel is een toestemmingverklaring  van de ouders nodig. U kunt het formulier ook ophalen in de Stadswinkel. De huiseigenaar moet de toestemmingverklaring invullen. Voeg ook een kopie van het identiteitsbewijs van de huiseigenaar toe.

Gaat het om een huurwoning van een woningcorporatie? Dan moet u een Aanvraagformulier inwoning bij de woningcorporatie aanvragen. U vindt dit formulier op de website van de woningcorporatie. U kunt het formulier ook ophalen bij de woningcorporatie. Neem deze verklaring voor inwoning, voorzien van handtekening en stempel van de woningcorporatie, mee bij de verhuisaangifte of stuur deze naar ons op.

  • Uzelf, als u 16 jaar of ouder bent.
  • Een ouder of voogd voor een inwonend kind onder de 16 jaar.
  • Samenwonende echtgenoten of geregistreerd partners voor elkaar met hetzelfde woonadres.
  • Curator voor een persoon die onder curatele is gesteld.
  • Iemand die gemachtigd is voor een persoon die vanwege gezondheidsredenen of verblijf in een gevangenis, niet zelf kan verschijnen.

Zodra uw verhuizing is verwerkt in de basisregistratie personen (BRP) krijgt u van ons een schriftelijke bevestiging.

Aan welke instanties geeft de gemeente mijn verhuizing door?

De gemeente geeft uw verhuizing door aan alle instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak. Denk daarbij aan de Belastingdienst, de politie, de brandweer en ziekenhuizen. Op www.wiekrijgtmijngegevens.nl kunt u zien welke instanties dit zijn.

Meer informatie