Verhuizen vanuit een andere gemeente

Verhuist u vanuit een andere gemeente naar Nieuwegein? Welkom!
U moet uw verhuizing doorgeven binnen vier weken vóór of uiterlijk vijf dagen nadat uw adres verandert.
De datum die u op de aangifte als verhuisdatum vermeldt, geldt als de datum van verhuizing.
Geeft u de verhuizing pas ná vijf dagen door? Dan wordt de aangiftedatum als verhuisdatum vastgelegd.

Heeft u een DigiD dan kunt u digitaal uw verhuizing doorgeven. U kunt dit ook persoonlijk doen in de Stadswinkel. Ook kunt u uw verhuizing schriftelijk doorgeven. Zodra wij uw verhuisaangifte ontvangen, vragen wij uw gegevens op in uw oude woongemeente. Zij zijn dan meteen op de hoogte van uw vertrek. U hoeft uw vertrek dus niet bij uw oude woongemeente te melden.

Verhuizing doorgeven met DigiD

  • U hoeft zich niet uit te schrijven bij uw oude gemeente. Dit doen wij voor u als u uw verhuizing doorgeeft.
  • Wij geven uw verhuizing door aan alle instanties die deze gegevens nodig hebben voor hun wettelijke taak. Op wiekrijgtmijngegevens.nl vindt u welke instanties dit zijn.

Uw woonadres staat in de Basisregistratie Personen (BRP). Alle overheidsdiensten gebruiken de gegevens in de BRP. Wie zich niet op het juiste adres inschrijft, zorgt voor adresfraude. Hierdoor krijgen mensen soms onterecht extra toeslagen of ontwijken ze belastingen en boetes. De gemeente Nieuwegein doet mee aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. Alle overheidsdiensten werken daarbij samen om beter in beeld te krijgen waar inschrijvingen in de BRP niet kloppen.

Als er veel twijfel is over een inschrijving, onderzoeken we het adres. Dat betekent niet altijd dat we aan fraude denken. Vaak gaat het om een misverstand of iemand die vergeten is zijn verhuizing door te geven. We melden het wanneer uit een adresonderzoek blijkt dat de inschrijving in de BRP aangepast moet worden. Controleer zelf of u goed staat ingeschreven op MijnOverheid.

  • Ingevuld verhuisformulier (pdf-bestand 96 kb).
  • Huurcontract of koopakte (alleen het deel waarop uw nieuwe adres- en uw persoonsgegevens staan, en ook de pagina met de handtekening).
  • Als u gaat inwonen bij iemand: een schriftelijke verklaring van inwoning (pdf-bestand, 249 kb), met een kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner.

Aan de balie

Afspraak maken 

Per post

Stuur het volledig ingevulde en ondertekende verhuisformulier en de kopieën van de benodigde documenten naar:

Gemeente Nieuwegein
Burgerzaken
Postbus 1
3430 AA Nieuwegein 

Koopwoning

Gaat u inwonen bij iemand die een koopwoning heeft? Dan moet de hoofdbewoner van uw nieuwe adres daar toestemming voor geven. De hoofdbewoner van uw nieuwe adres moet een Toestemmingsverklaring hoofdbewoner (pdf-bestand, 249 kb), invullen en ondertekenen. Voeg ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de hoofdbewoner toe.

Huurwoning

Gaat u bij iemand inwonen die een huurwoning heeft? Dan moet de eigenaar van de woning (huurbaas) of de woningcorporatie daarvoor schriftelijke toestemming geven. De toestemming van de woningcorporatie is niet nodig bij ouder-kindrelatie, wel is een toestemmingverklaring (pdf-bestand, 249 kb), van de ouders nodig. U kunt het formulier ook ophalen in de Stadswinkel. De huiseigenaar moet de toestemmingverklaring invullen. Voeg ook een kopie van het identiteitsbewijs van de huiseigenaar toe.

Gaat het om een huurwoning van een woningcorporatie? Dan moet u een Aanvraagformulier inwoning bij de woningcorporatie aanvragen. U vindt dit formulier op de website van de woningcorporatie. U kunt het formulier ook ophalen bij de woningcorporatie. Neem deze verklaring voor inwoning, voorzien van handtekening en stempel van de woningcorporatie, mee bij de verhuisaangifte of stuur deze naar ons op.

  • Uzelf, als u 16 jaar of ouder bent.
  • Een ouder of voogd voor een inwonend kind onder de 16 jaar.
  • Samenwonende echtgenoten of geregistreerd partners voor elkaar met hetzelfde woonadres.
  • Curator voor een persoon die onder curatele is gesteld.
  • Iemand die gemachtigd is voor een persoon die vanwege gezondheidsredenen of verblijf in een gevangenis, niet zelf kan verschijnen.

Zodra uw verhuizing is verwerkt in de basisregistratie personen (BRP) krijgt u van ons een schriftelijke bevestiging.

Aan welke instanties geeft de gemeente mijn verhuizing door?

De gemeente geeft uw verhuizing door aan alle instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak. Denk daarbij aan de Belastingdienst, de politie, de brandweer en ziekenhuizen. Op www.wiekrijgtmijngegevens.nl kunt u zien welke instanties dit zijn.

Win een brandveiligheidspakket

De VRU (Veiligheidsregio Utrecht) helpt u graag uw nieuwe huis brandveiliger te maken. Geef uw nieuwe adres en verhuisdatum door via Brandweer.nl en win een brandveiligheidspakket inclusief woningcheck.