Gemeenteraadsverkiezingen

Iedere vier jaar vinden de Gemeenteraadsverkiezingen plaats.
Om een stem uit te kunnen brengen bij de gemeenteraadsverkiezingen gelden dezelfde eisen voor Nederlandse kiezers en EU-burgers. Allereerst moet de kiezer 18 jaar of ouder zijn en mag hij niet zijn uitgesloten van het kiesrecht.