Ondersteuningsverklaring

Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van iemand die deelname van een (nieuwe) partij aan de verkiezing ondersteunt.

Ondersteuningsverklaringen zijn vereist als partijen:

  • voor het eerst deelnemen aan de verkiezing
  • deelnemen met een blanco lijst (zonder aanduiding)

Kiesgerechtigde personen kunnen een ondersteuningsverklaring afleggen. Woont u in Nieuwegein en wilt u verklaring van ondersteuning afleggen? Kom deze verklaring dan ondertekenen op het Stadshuis, Stadsplein 1, Nieuwegein. Dit kan van 22 januari t/m 5 februari 2018.

U moet in Nieuwegein als kiezer geregistreerd staan en een geldig legitimatiebewijs meenemen.

Het werkt als volgt:

  1. U neemt een geprint model H4 * mee naar het gemeentehuis.
    U kunt het standaard model H4 gebruiken voor de ondersteuningsverklaring. Wij adviseren u echter om de ondersteuningsverklaring die u van de partij hebt gekregen te gebruiken.
  2. U ondertekent het model H4 in bijzijn van de ambtenaar (de verklaring kan niet worden ingetrokken).
  3. De ambtenaar maakt een aantekening in de Basisregistratie Personen en zet een stempel op het model H4.
  4. U neemt het model H4 mee en zorgt dat het bij de politieke partij/groepering terecht komt.
  5. De ondersteuningsverklaringen liggen na de kandidaatstelling openbaar ter inzage. Daarmee worden uw gegevens dus ook openbaar.

U kunt na 21 januari 2018 telefonisch een afspraak maken voor het ondertekenen van een ondersteuningsverklaring via telefoonnummer: 14 030.