Referendum over nieuwe wet op de inlichtingen-en veiligheidsdiensten

Woensdag 21 maart 2018 heeft u bij het raadgevend referendum kunnen stemmen over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Hieronder kunt u de uitslag van het referendum bekijken.