Vervangende stempas

Als u ten onrechte geen stempas heeft ontvangen of uw stempas bent kwijtgeraakt, kunt u bij de gemeente waar u op de dag van kandidaatstelling (maandag 5 februari 2018) woont of woonde een nieuwe stempas aanvragen. Dat kan zowel schriftelijk als mondeling. Een schriftelijke aanvraag moet uiterlijk 5 dagen voor de stemming zijn ontvangen (vrijdag 16 maart 2018). Een mondelinge aanvraag kan tot één dag voor de stemming 12.00 uur worden ingediend (dinsdag 20 maart 2018). Bij de aanvraag moet een kopie van een geldig legitimatiebewijs worden getoond.