Veelgestelde vragen

Vervangen stempas, aanvragen kiezerspas/schriftelijke volmacht

Wilt u uw stempas vervangen, een kiezerspas of schriftelijke volmacht aanvragen, dan kunt u hiervoor een afspraak maken.

Afspraak maken vervangen stempas/kiezerspas/schriftelijke volmacht

De stempassen zijn zaterdag 23 februari 2019 bezorgd. De kandidaatlijsten worden 7 maart 2019 bezorgd.

Niet ontvangen

Heeft u de stempassen of de kandidaatlijsten niet ontvangen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via 14 030.

Als u voor beide verkiezingen mag stemmen, krijgt u twee stempassen. Hebt u geen stempassen ontvangen, of is uw stempas kwijt of beschadigd? Dan kunt u een nieuwe stempas aanvragen.

Provinciale Staten verkiezing

Om te stemmen bij de provinciale staten verkiezing moet u:

  • 18 jaar of ouder zijn.
  • Op 4 februari 2019 (dag van de kandidaatstelling) in de provincie wonen waarvoor de verkiezing is, en
  • de Nederlandse Nationaliteit hebben.

Waterschapsverkiezingen

Om ge stemmen voor een waterschap moet u:

  • 18 jaar of ouder zijn.
  • Op 4 februari 2019 (dag van de kandidaatstelling) in de provincie wonen waarvoor de verkiezing is, en
  • de Nederlandse Nationaliteit hebben, EU-burger zijn, of een geldige verblijfsvergunning hebben.

Kunt u tijdens de verkiezingen van 20 maart niet naar het stembureau gaan? Dan kunt u een andere kiezer voor u laten stemmen. U moet die persoon dan machtigen. Dit kan op twee manieren.

  1. U vult de achterkant van uw stempas in.
  2. U vraagt een schriftelijke volmacht aan.

Wilt u voor de verkiezing van provinciale staten of het waterschap in een andere gemeente stemmen dan waar u woont? Dan kunt u een kiezerspas aanvragen. Met de kiezerspas kunt u bij de provinciale staten verkiezing binnen de gehele provincie stemmen. Voor het waterschap kunt u hiermee in een andere gemeente binnen hetzelfde waterschap uw stem uitbrengen.

Woont u in Nederland, maar kunt u vanwege een verblijf in het buitenland niet zelf stemmen? Dan kunt u iemand anders machtigen om voor u te stemmen bij volmacht.