Waterschapsverkiezingen 20 maart 2019

In Nieuwegein is één waterschap actief:

  • Het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.

Door te stemmen bepaalt u mee hoe het waterschap uw belastinggeld besteed. U heeft dus invloed op de keuzes die het bestuur maakt voor waterbeheer in uw omgeving. Lees meer over de waterschappen op de website van de Kiesraad en de website van het waterschap.