Bas Meijer

Contactgegevens

  • Wijkwethouder Vreeswijk: John van Engelen
  • Wijkwethouder Batau-Noord: Marieke Schouten

Tevens wijkcoördinator van:

  • De Wiers
  • Klooster