Bas Meijer

Contactgegevens

  • Wijkwethouder Batau-Noord Johan Gadella
  • Wijkwethouder Vreeswijk: Hans Adriani

Tevens wijkcoördinator van:

  • De Wiers
  • Klooster