Bas Meijer

Contactgegevens

  • Wijkwethouder Batau-Noord Johan Gadella

Tevens wijkcoördinator van:

  • De Wiers
  • Klooster