Windpark Nieuwegein

Nieuwegein wil in 2040 een klimaatneutrale, duurzame stad zijn. Eén van de initiatieven die hieraan een belangrijke bijdrage levert is het in 2015 gerealiseerde Windpark Nieuwegein: 5 windmolens tussen Bedrijvenpark Het Klooster en de A27. Windpark Nieuwegein kan jaarlijks ruim 25 miljoen kWh opwekken, waarmee omgerekend zo'n 7.600 huishoudens van schone elektriciteit kunnen worden voorzien (circa 30% van de huishoudens in Nieuwegein). De gemeente ziet de windmolens als een landmark voor Duurzaam Nieuwegein. De windmolens passen uitstekend bij de uitstraling van het duurzame Bedrijvenpark Het Klooster waar we groene ondernemers willen aanspreken.

In het SER-Energieakkoord (uit 2013) spraken meer dan veertig organisaties (werkgevers, vakbonden en milieuorganisaties) en de overheid af dat in 2020 minstens 6.000 MW aan windturbinevermogen op land staat opgesteld. Daarnaast moet in 2023 nog eens 4.450 MW op zee zijn geplaatst.
De Provincie Utrecht heeft in 2013 met het Rijk afgesproken om 65,5 MW windvermogen te realiseren in 2020.

Windenergie is landelijk nu één van de belangrijkste duurzame energiebronnen. Eind 2018 stond in Nederland 4.130 megawatt (MW) aan windenergie opgesteld, waarvan 3.353 MW op land. In totaal leverden windturbines eind 2017 ruim 6% van de nationale elektriciteitsbehoefte. Omgerekend betekent dit duurzame stroom voor ruim 2 miljoen huishoudens.
Kijkend naar de provincie Utrecht, dan is nu 34 MW windturbinevermogen gerealiseerd (Lopik 6 MW, Ronde Venen 3 MW, Houten 6 MW en Nieuwegein 10 MW en Vianen 9 MW).

Windpark Nieuwegein productie 2017

Geurt Schepers, adviseur milieu
afdeling Ruimtelijk Domein
Telefoon: 030-607 13 45.