Bestemmingsplan

Waar mag deze grond voor gebruikt worden? Dat staat vastgelegd in een ruimtelijk plan: een bestemmingsplan of beheersverordening. Mogen er woningen op staan, bedrijven, winkels, horeca, wegen, groen of water? En als er gebouwd wordt, wat zijn dan de regels? De bouwgrenzen, de hoogte en welk percentage van de grond u mag bebouwen: het staat allemaal in een ruimtelijk plan. Voor elk stuk grond in Nieuwegein is een ruimtelijk plan vastgelegd.

Naar website Ruimtelijke plannen

Wat staat er in een ruimtelijk plan?

Een bestemmingsplan of een beheersverordening bestaat uit:

  • Eén of meerdere kaarten (verbeelding)
  • De regels
  • Een toelichting

Iedereen moet zich aan de regels uit het ruimtelijk plan houden. Niet alleen inwoners, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf.

Ruimtelijke plannen bekijken

U kunt alle Nederlandse bestemmingsplannen online bekijken. Hier kunt u ook zien waar van een bestemmingsplan wordt afgeweken in een (ontwerp-)projectomgevingsvergunning.

Ruimtelijke plannen kunt u ook op het Stadshuis bekijken. Maak dan van tevoren een afspraak met het Omgevingsloket via 14 030.

Ik wil afwijken van een ruimtelijk plan

Wij toetsen elke vergunningaanvraag aan het bestemmingsplan. Past uw aanvraag niet binnen het bestemmingsplan? Dan zien wij de aanvraag automatisch als een verzoek om af te mogen wijken. Voor die afwijking heeft u een omgevingsvergunning nodig. De gemeente maakt dan een afweging van de betrokken belangen en neemt een besluit om de vergunning wel of niet te verlenen. Een omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan wordt vaak gecombineerd met de omgevingsvergunning voor een andere activiteit, zoals bouwen of het aanleggen van een uitweg.

Heeft u een plan dat niet in het bestemmingsplan past? Dan kunt u een aanvraag indienen om af te wijken van de bestemming. Dat doet u op het Omgevingsloket.

Ik wil reageren op een ruimtelijk plan

Op veel ruimtelijke plannen en verzoeken kunt u reageren. Dat kan binnen een bepaalde periode. Daarna bekijkt de gemeente alle binnengekomen reacties. Zo kunnen we onze plannen verbeteren, voordat ze officieel worden vastgesteld.

Bent u inwoner van de gemeente Nieuwegein, dan worden uw gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) automatisch ingevuld. U kunt uw reactie in het formulier typen of uploaden in een Word-bestand. Als u uw e-mailadres invult, krijgt u automatisch een bevestiging en kopie van uw reactie.

Inloggen met DigiD Direct reageren

U kunt ook via de post op een ruimtelijk plan reageren. Stuur uw reactie naar:

Burgemeester en wethouders
T.a.v. afdeling Ruimtelijk Domein
Postbus 1
3430 AA NIEUWEGEIN

Wilt u uw reactie mondeling geven? Neem dan contact op met afdeling Ruimtelijk Domein via gemeente@nieuwegein.nl. U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek waarvan wij een verslag maken. Dit verslag is dan uw reactie.

Ik wil een zienswijze indienen

Op ontwerpbesluiten kunt u reageren voordat de gemeente een definitief besluit neemt. Zo'n reactie heet een zienswijze. Meestal mogen alleen belanghebbenden een zienswijze indienen. Als iedereen deze mogelijkheid heeft, staat dat bij het besluit specifiek vermeld. U moet uw zienswijze indienen in de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt.

Bent u inwoner van de gemeente Nieuwegein, dan worden uw gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) automatisch ingevuld. Met uw BSN- of KvK-nummer indienen kan ook. U kunt uw zienswijze in het formulier typen of uploaden in een Word-bestand. Als u uw e-mailadres invult, krijgt u automatisch een bevestiging en kopie van uw reactie. 

Inloggen met DigiD Zienswijze indienen

U kunt uw zienswijze ook via de post opsturen. Stuur uw zienswijze naar:

Burgemeester en wethouders
T.a.v. afdeling Ruimtelijk Domein
Postbus 1
3430 AA NIEUWEGEIN

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Neem dan contact op met afdeling Ruimtelijk domein via gemeente@nieuwegein.nl. U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek waarvan wij een verslag maken. Dit verslag is dan uw zienswijze.