Principeaanvraag/vooroverleg

Heeft u een omgevingsvergunning nodig voor uw plannen? In sommige gevallen is het nuttig om eerst een principeaanvraag te doen. Dit noemen we ook wel vooroverleg. Een principeaanvraag kan u flink wat tijd en kosten besparen.

Direct aanvragen (pdf, 1 MB)

Wat is het nut van een principeaanvraag?

Als u twijfelt of u een omgevingsvergunning kunt krijgen voor uw plan, dan is het raadzaam om eerst een principeaanvraag in te dienen.

Bij een principeaanvraag beoordeelt de gemeente globaal uw bouwplan. U krijgt dan een goed beeld van de slagingskans voordat u uw plan gaat uitwerken en kosten maakt voor het (laten) tekenen en berekenen. Voor een principeaanvraag hoeft u geen bouwtechnisch uitgewerkte tekeningen aan te leveren. Uiteraard geldt wel: hoe duidelijker uw stukken, hoe meer zekerheid wij u kunnen geven over uw slagingskans.

Hoe toetst de gemeente mijn bouwplan?

Wij toetsen of uw bouwplan past binnen de voorschriften van het bestemmingsplan. Past het niet, dan kijken wij of het wenselijk is om een ontheffing te verlenen. Wij geven dan eventueel ook aanwijzingen op bouwtechnisch gebied.

Kosten

Wij maken kosten voor het afhandelen van uw principeaanvraag. Deze kosten dekken we door leges bij u in rekening te brengen als uw ontwerpplan vraagt om een ruimtelijke afweging of een welstandsadvies. De kosten voor het welstandsadvies zijn afhankelijk van de bouwkosten. U vinkt in het aanvraagformulier de categorie aan waarbinnen u uw bouwkosten raamt. Wij zullen controleren of uw aanname reëel is. Als uw ontwerpplan niet past binnen de bestemmingsplanvoorschriften, onderzoeken we wat de mogelijkheden zijn om af te wijken van die voorschriften.

De kosten van deze ruimtelijke afweging zijn afhankelijk van de aard en omvang van de afwijking(en) van de voorschriften. Als u uw principeaanvraag heeft ingediend, brengen wij u vooraf in beeld wat de legeskosten zijn. U kunt op dat moment bepalen of u uw principeaanvraag wilt voortzetten of dat u wilt dat wij uw aanvraag buiten behandeling laten. Kijk voor de kosten in onze legesverordening.

Hoe worden de kosten verrekend bij een vergunningsaanvraag?

Als u op basis van de uitkomst van uw principeaanvraag besluit om een omgevingsvergunning aan te vragen, worden de kosten die u in de principefase al heeft betaald, niet opnieuw in rekening gebracht tenzij u uw plan zo ingrijpend wijzigt dat wij bepaalde werkzaamheden opnieuw moeten doen. In de vergunningsfase heeft u wel aanvullende legeskosten voor bijvoorbeeld de bouwtechnische toetsing.

Aanvraag doen

U dient uw aanvraag in via het formulier principeaanvraag (vooroverleg) Wabo (pdf, 1 MB). Hoe meer gegevens u bijvoegt, hoe beter beeld wij van uw plan krijgen en hoe beter wij de haalbaarheid ervan kunnen beoordelen. Wij raden u aan om uw plan in ieder geval te verduidelijken met (schets)tekeningen en eventueel foto's. Als wij gegevens missen om een welstandsadvies of ruimtelijke afweging te kunnen uitvoeren, dan laten wij u dat weten.

Wij ontvangen uw aanvraag en de bijbehorende stukken bij voorkeur digitaal via gemeente@nieuwegein.nl. Is dat echt niet mogelijk voor u, dan kunt u uw aanvraag sturen naar:

Gemeente Nieuwegein
Ruimtelijk Domein
Postbus 1
3430 AA NIEUWEGEIN

Als u gaat (ver)bouwen, gaat u vaak ook slopen. In bouwwerken die vóór 1 januari 1994 zijn gebouwd kan asbest zitten. U moet bij sloop vaak een asbest-inventarisatierapport laten opstellen.

Meer informatie kunt u vinden op de pagina asbest of slopen.

Gaat u uw woning of bedrijf (ver)bouwen? Denk dan ook eens aan het energiezuiniger en comfortabeler maken van uw woning of bedrijf! Bijvoorbeeld met een groen dak of door uw spouwmuren te isoleren of vloerisolatie aan te brengen.

Meer informatie vindt u op onze pagina Duurzaam en energiezuinig (ver)bouwen.