Principeaanvraag/vooroverleg

Heeft u een omgevingsvergunning nodig voor uw plannen? Soms is het nuttig om eerst een principeaanvraag te doen. Dit noemen we ook wel vooroverleg. Een principeaanvraag kan u flink wat tijd en kosten besparen. 
Meesturen:

  • (Schets)tekeningen
  • De functie van uw plan, de locatie en hoeveel ruimte er nodig is
  • Eventueel foto’s van de bestaande situatie. Hoe meer u meestuurt, hoe meer zekerheid wij u kunnen geven.
Direct aanvragen

Waarom een principeaanvraag?

Een principeaanvraag doen is nuttig als u twijfelt of u een omgevingsvergunning kunt krijgen voor uw plan. De gemeente kijkt dan hoe groot de kans is dat u een vergunning krijgt. We beoordelen globaal uw bouwplan. Zo heeft u meer zekerheid voordat u uw plan gaat uitwerken en kosten maakt voor het (laten) tekenen en berekenen.

Aanvraag doen

U vraagt een principeaanvraag aan via Omgevingsloket Online:

  • Start een vergunningaanvraag.
  • Geef de locatie van uw plannen aan en de werkzaamheden die u wilt uitvoeren.
  • Kies voor 'vooroverleg'. Kies alleen voor 'indienen' als u direct een vergunning wilt indienen.

Vergeet niet om bijlagen toe te voegen die uw project verduidelijken. U hoeft geen bouwtechnisch uitgewerkte tekeningen aan te leveren. Natuurlijk is het wel zo: hoe meer gegevens u meestuurt, hoe meer zekerheid wij u kunnen geven. Stuur in ieder geval (schets)tekeningen mee. Als wij gegevens missen, dan laten wij u dat weten per e-mail.

Hoe gaat het proces?

U krijgt een contactpersoon nadat u uw aanvraag heeft ingediend. Uw contactpersoon vertelt u hoe het verder gaat. Dit verschilt per aanvraag. Voor een eerste indruk, ga naar de pagina Proces principeaanvraag.

Kosten

De gemeente brengt kosten in rekening voor het in behandeling nemen van uw principeaanvraag. Die kosten worden legestarieven genoemd. Uw legeskosten bestaan uit een optelsom van de tarieven die in uw geval van toepassing zijn. Dat hangt af van de locatie, aard en omvang van uw project.

Als u uw principeaanvraag heeft ingediend, krijgt u een ontvangstbevestiging. In reactie daarop kunt u aangeven dat u eerst een opgave van de legeskosten wilt. U kunt op basis daarvan nog besluiten uw aanvraag in te trekken.