Schutting plaatsen

Als u een schutting wilt plaatsen, is het belangrijk dat hij in de omgeving past. Hij mag vooral niet te hoog zijn. Zo wordt het zicht op wegen en kruisingen bijvoorbeeld niet belemmerd.

Een vergunning is meestal niet nodig. Dit kan anders zijn als het om een hoge schutting gaat of als u in een monument woont. Voor de zekerheid kunt u de vergunningcheck op het Omgevingsloket doen. U kunt de vergunning hier ook aanvragen.

Direct aanvragen

Wat moet ik meesturen?

Als u een vergunningcheck doet, ziet u bij de uitkomst een tabblad met de benodigdheden voor uw aanvraag.

Vraagt u meteen vergunning aan via het Omgevingsloket, dan vindt u daar ook welke bijlagen u moet meesturen. 

Hoelang duurt het proces?

Heeft u een omgevingsvergunning aangevraagd? Dan gebeurt er het volgende:

  • U krijgt binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging van de gemeente.
  • Het kan zijn dat we om extra gegevens vragen.
  • We beslissen binnen 8 weken. Bij een ingewikkelde aanvraag kunnen we de beslistermijn één keer met 6 weken verlengen.
  • U kunt de schutting plaatsen nadat u de omgevingsvergunning heeft gekregen.
  • Mensen kunnen bezwaar maken tegen uw vergunning. De bouw mag beginnen voordat de bezwaar- en beroepsperiode is afgelopen, maar dit is op eigen risico. Wij sturen u hier informatie over.
  • Wij controleren of u volgens de omgevingsvergunning bouwt.

Aan welke regels moet ik voldoen?

Wij controleren of uw vergunningaanvraag voldoet aan:

Bij het plaatsen van de schutting moet u voldoen aan de omgevingsvergunning.

Kosten

Een omgevingsvergunning aanvragen kost geld. U vindt de kosten in de legestarieven bouwen. Let op: er kunnen meerdere categorieën van toepassing zijn.