Welstand op maat

Bouwplannen moeten voldoen aan ‘welstand’. Dat wil zeggen dat een ontwerp voldoende kwaliteit moet hebben zodat het goed past bij de functie en de bestaande omgeving. De gemeente toetst uw bouwplan daarom aan de Nota Ruimtelijke Kwaliteit. Daarin staan algemene richtlijnen voor een goed ontwerp. De nota is in 2016 vastgesteld in samenspraak met de bewoners van Nieuwegein. Het uitgangspunt hierbij was: streng daar waar het moet, en vrij daar waar het kan. Bijzondere gebouwen op beeldbepalende locaties vragen bijvoorbeeld om strengere eisen dan bouwwerken op achtererven van woningen. Bewoners hebben aangegeven welke gebouwen en locaties in hun wijk zij bijzonder vinden. Dit is verwerkt in de nota.

Wie beoordeelt de bouwplannen?

De gemeente maakt gebruik van een onafhankelijke commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Die commissie adviseert bij grotere bouwplannen. Kleinere bouwplannen worden door de gemeente zelf beoordeeld. Als u vragen heeft over Ruimtelijke Kwaliteit, neemt u dan contact op met de adviseur architectuur/ruimtelijke kwaliteit:

030-607 12 73