Zonnepanelen plaatsen

Voor zonnepanelen op het dak heeft u meestal geen vergunning nodig. Soms wel, bijvoorbeeld als u in een monument woont. Meer informatie vindt u in de Rijksbrochure over zonnepanelen.

Er zijn verschillende regelingen die de investering makkelijker maken. U kunt mischien subsidie krijgen of een lening van de gemeente. Ook collectieve inkoop maakt zonnepanelen goedkoper. Onderaan deze pagina vindt u een paar tips.

Heb ik een vergunning nodig?

Meestal heeft u geen vergunning nodig voor zonnepanelen. Voor de zekerheid kunt u een vergunningcheck doen op het Omgevingsloket. U kunt de vergunning hier ook aanvragen.

Woont in een monument? Dan heeft u misschien wel een vergunning nodig. Kijk voor meer informatie bij Monument verbouwen.

Wat moet ik meesturen?

Als u via het Omgevingsloket een vergunning aanvraagt, vindt u daar ook welke bijlagen u moet meesturen.

Hoelang duurt het proces?

Heeft u een omgevingsvergunning aangevraagd? Dan gebeurt er het volgende:

  • U krijgt binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging van de gemeente.
  • Het kan zijn dat we om extra gegevens vragen.
  • We beslissen binnen 8 weken. Bij een ingewikkelde aanvraag kunnen we de beslistermijn één keer met 6 weken verlengen.
  • U kunt de zonnepanelen laten installeren nadat u de omgevingsvergunning heeft gekregen.
  • Mensen kunnen bezwaar maken tegen uw vergunning. De installatie mag beginnen voordat de bezwaar- en beroepsperiode is afgelopen, maar dit is op eigen risico. Wij sturen u hier informatie over.
  • Wij controleren of u volgens de omgevingsvergunning bouwt.

Aan welke regels moet ik voldoen?

U moet altijd voldoen aan het Bouwbesluit, ook als u geen vergunning nodig heeft. U bent daar zelf verantwoordelijk voor. Vraag dit dus na bij uw aannemer.

Wij controleren of uw vergunningaanvraag voldoet aan:

  • Het Bouwbesluit. Hierin staan bouwtechnische eisen over bijvoorbeeld sterkte en brandveiligheid.
  • De Nota Ruimtelijke Kwaliteit (pdf, 13 MB). Hierin staan ontwerprichtlijnen zodat de zonnepanelen goed passen bij uw huis en de directe omgeving.
  • Het bestemmingsplan. Hierin staan regels over bijvoorbeeld de maximale oppervlakte. 

De aannemer moet bij de installatie voldoen aan de omgevingsvergunning.

Kosten

Een omgevingsvergunning aanvragen kost geld. U vindt de kosten in de legestarieven bouwen. Let op: er kunnen meerdere categorieën van toepassing zijn.