Bodeminformatie

U kunt bij ons gratis een bodemrapportage aanvragen. Zo krijgt u meer zekerheid of een huis of bedrijf op schone grond staat. Wij sturen u bodemonderzoeken die zijn uitgevoerd, informatie waaruit blijkt dat er bedrijfsactiviteiten zijn geweest of dat er bijvoorbeeld een ondergrondse olietank ligt. Deze informatie kunt u gebruiken bij de (ver)koop van een huis, taxatie of graafwerkzaamheden.

De bodemrapportage vervangt niet het daadwerkelijke bodemonderzoek.

Direct aanvragen

Hoe werkt het?

Klik op 'Zoek'

Vul het adres in of de gegevens van het kadastrale perceel. U kunt eventueel inzoomen op de kaart.

Klik op ‘Selecteer’ zodra u het juiste gebied op de kaart ziet

U ziet nu de kadastrale percelen. Klik op de percelen waar u een rapportage van wilt of teken zelf het gewenste gebied. Dubbelklik om te stoppen met tekenen.

Contour met blauw vlak

U ziet nu een contour met een blauw vlak, met een 50 meter-zone met een rode stippellijn eromheen. Dit is het gebied waarvan u een bodemrapportage krijgt.

Klik op ‘Rapporteer’

Vul een naam in voor de rapportage en uw e-mailadres. Typ ook de code over die u ziet.

Klik op ‘Aanvragen’

U krijgt het informatierapport per e-mail toegestuurd. Dit kan een paar minuten duren.

U kunt alleen een bodemrapportage aanvragen voor Nieuwegein, niet voor andere plaatsen.

Welke informatie staat erin?

De bodemrapportage geeft een overzicht van alle informatie over (mogelijke) bodemverontreiniging die bij ons bekend is. U krijgt onderstaande informatie over het perceel of gebied, plus 50 meter daaromheen:

  • Bodemonderzoeken* en saneringsrapporten (inclusief download-link).
  • Beschikkingen** en beoordelingen van onderzoeken en saneringen.
  • Locaties waarvan de RUD Utrecht voor provincie Utrecht de gegevens bijhoudt.**
  • Ondergrondse olietanks.
  • Activiteiten in het verleden waardoor grond en/of grondwater verontreinigd kan zijn.
  • Plekken waar een boomgaard heeft gestaan.
  • Ligging van voormalige sloten.

*We doen ons uiterste best om onze informatie volledig en actueel te houden. Toch kan het zijn dat een nieuw bodemonderzoek nog ontbreekt omdat het nog niet is verwerkt. Als u vragen heeft over de beschikbare informatie kunt u een e-mail sturen naar bodem@nieuwegein.nl.

** Helaas is onze informatie van locaties met ernstige bodemverontreiniging niet volledig en actueel. RUD Utrecht houdt deze gegevens bij voor de provincie Utrecht. U kunt de gegevens opzoeken via Bodemloket.nl.

Hoe betrouwbaar is de informatie?

De bodemrapportage is een inschatting van de bodemkwaliteit. We kunnen geen 100% zekerheid geven over de kwaliteit van de grond en het grondwater. Is er nog geen bodemonderzoek uitgevoerd? Dan zijn vooral de gevolgen van bodembedreigende activiteiten op de bodemkwaliteit moeilijk in te schatten.

Ook bodemonderzoeken zijn niet 100% betrouwbaar. Ze zijn soms oud en voldoen niet altijd aan de eisen van nu. Zelfs nieuwe, goed uitgevoerde bodemonderzoeken geven geen volledige zekerheid. Dit komt door de diversiteit van de bodem, het aantal boringen en onvolledige kennis van de geschiedenis van de locatie.

Voor ernstige bodemverontreiniging: RUD Utrecht

De gemeente heeft niet alle actuele bodemgegevens in beheer. Van locaties met ernstige bodemverontreiniging heeft RUD Utrecht de gegevens namens de provincie in beheer. Dit is zo geregeld vanuit de Wet bodembescherming.

Wilt u weten of er sprake is van ernstige bodemverontreiniging, vul het adres dan ook in op Bodemloket.nl. Hier vindt u de gegevens van de RUD Utrecht.

Kosten

Gratis