Duurzaam Nieuwegein

Duurzame organisaties

Buurttuin Cirkeltje Rond is een groene buurttuin in de wijk Fokkesteeg. Een plek waar jong en oud zich met elkaar verbindt en je je kunt verwonderen over de simpele perfectie van de natuur.

Het Repair Café Nieuwegein is er elke maand in Buurtplein Doorslag (Parelduiker 13). Elke eerste zaterdag van de maand (van 11.00 tot 14.00 uur) staan er vrijwilligers klaar om te helpen met de reparatie van kleding, kapotte apparaten, fietsen, klokken, meubels, speelgoed en zelfs rollators.

Samen Duurzaam Nieuwegein wil Nieuwegein duurzamer maken, door duurzame initiatieven te ondersteunen waar mogelijk.

Duurzame bewonersinitiatieven

Sinds: september 2016
Initiatiefnemer: Ouders in omgeving
Thema: Natuur, groen, ontmoeten
Locatie: Bertus Aafjeshove, Galecop

Op een gedeelte van de speelplek aan de Bertus Aafjeshove zijn moestuintjes voor kinderen aangelegd. Kinderen uit de buurt wilden graag een eigen plekje om met elkaar te tuinieren. Ouders hebben samen het initiatief genomen om dit te realiseren, samen met de sociaal programmeur, de wijkmanager en de jongerenwerker.

Sinds: juli 2018
Initiatiefnemer: Mirjam de Reuver
Thema: Groen, tuin, ontmoeten
Locatie: Rijtuigenbuurt

Een simpel grasveldje omtoveren tot een kleurrijke tuin. Een aantal bewoners in de buurt wilde heel graag meer kleur in de buurt en een plek voor ontmoeting. Toen het project Betere Buurten van start ging in de Rijtuigenbuurt, grepen een tiental bewoners hun kans.

Sinds: sinds april 2017
Iitiatiefnemer: Carin Sleurink
Thema: Groen, Tuin, ontmoeten
Locatie: Landauerdrift

Na een raadsexcursie waar bollen werden gepland in het grasveld dat nu Kastanjeplein heet, heeft een bewoner aangeklopt bij Betere Buurten om wat moois te maken van dit hondenpoepveld. Na een rondje bij de buren om mensen enthousiast te maken voor dit initiatief is er een burenbijeenkomst georganiseerd. De deelnemers hebben het initiatief vervolgens omgedoopt tot ‘Het Kastanjeplein’. De gemeente schonk een ‘Social Sofa’ om ontmoetingen te stimuleren.

Sinds: januari 2012
Initiatiefnemer: Robin van Gorp
Thema: Natuur, tuin, community
Locatie: Zuilenstein

Community garden Zuilenstein is een project in opbouw. Momenteel zijn mensen uit Zuilenstein en omliggende wijken te werven om een stuk gemeentegrond in eigen beheer te nemen. Het plan is om daar een mooie en nuttige tuin te maken waar de beheerders en buurtbewoners van kunnen genieten, die een verrijking vormt voor de buurt.

Sinds: 2012     
Initiatiefnemer: Jenny Willemse
Thema: Groen, Natuur, tuin
Locatie: Nedereindseweg

Zorg dragen dat de kruidentuin in Nieuwegein mooi blijft.

Initiatiefnemer: Leontine Scheepmaker
Thema: School, groen, buitenspelen, schoolplein, moestuin
Locatie: Koningin Beatrixschool, Jutphaas-Wijkersloot

Buitenspelen is gezond! De Koningin Beatrixschool is zich daarvan bewust. Ouders hebben een groengroep gevormd en zijn aan de slag gegaan met een nieuw groen schoolplein. Door crowdfunding is er al veel gelukt aan te leggen. Een kruipdoorsluipdoor-tuin, kabouterbos en moestuin bij de kleuters. En op het grote plein meer spelmogelijkheid door het voetbalveld te verplaatsen. Nu kan er ook worden geknikkerd en touwtje gesprongen. De groengroep onderhoudt het schoolterrein en samen met de kinderen de moestuin.

Sinds: 2017
Initiatiefnemer: Wijknetwerk Batau-Noord
Thema: Duurzaamheid en Ontmoeting

Een buurtinitiatief waarbij iedereen laagdrempelig zijn rommel in de verkoop kan zetten. Het initiatief is ontstaan vanuit de wens om duurzaamheid en ontmoeting te promoten. Op sommige plekken werd door 1 of 2 adressen wat rommel aangeboden, maar 1 straat had zelfs een heus straatfeestje gemaakt met partytent en muzikanten. Ook een appartementencomplex had de handen ineen geslagen en een mooi 'rommelplein' aangelegd voor de deur. De initiatiefnemers redden zich vrijwel zelfstandig, met onder andere een kleine financiële bijdrage vanuit het wijknetwerk voor drukwerk en promotiemateriaal.

Sinds: december 2019
Initiatiefnemer: Fons van Kuik
Thema: Natuur, groen, educatie, ontmoeten
Locatie: Basisschool de Toonladder

Initiatiefnemer van deze actie is Fons van Kuik, een bewoner uit Galecop en vrijwilliger van het IVN. Hij kreeg Leendert Jan, directeur van De Toonladder, direct enthousiast voor dit initiatief. Kinderen van deze basisschool hebben zelf geholpen bij het planten van de ongeveer 600 bomen/planten.

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid minibos ter grootte van een tennisbaan. Dit minibos is niet alleen bedoeld als een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. In het minibos komt een ‘buitenlokaal’ om lessen te kunnen geven en om even lekker te zitten. Kinderen leren daar over de natuur. Het is ook een plek waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten op een prettige en gezonde plek. Verder draagt het natuurlijk bij aan het vergroenen van de stadse omgeving.

Een duurzaam initiatief starten

Hiervoor kunt u onder andere terecht bij Samen Duurzaam Nieuwegein. Deze organisatie wil Nieuwegein duurzamer maken door duurzame initiatieven waar mogelijk te ondersteunen.

Daarnaast kan het VrijwilligersHuis uitkomst bieden als u iets wilt bijdragen in Nieuwegein. Zij geven de vrijwillige inzet in Nieuwegein vorm en begeleiden het. Ook kunt u hier terecht als u ergens bij wilt aansluiten.