Groene gevels, tuinen en daken

Groene daken en gevels zijn plekken op en rondom het huis waar planten groeien. Het is niet alleen fraai om naar te kijken, maar draagt ook bij aan de waterberging en betere luchtkwaliteit in onze stad. Daarnaast biedt het vele andere voordelen voor u als inwoner voor de stad en het milieu.

De belangrijkste voordelen:

 • Verbeterde isolatie: 's zomers blijft het koeler.
 • Verlenging levensduur dakbedekking: gaat 2x zo lang mee.
 • Waterberging en verkoeling stad: groendaken houden regenwater vast, waardoor het riool minder wordt belast bij zware regenval.
 • Door de verkoelende werking verminderen groendaken ook zomerse hittestress. Daarmee leveren groendaken een goede bijdrage aan klimaatadaptatie.
 • Aantrekkende werking insecten en vogels dus meer groen en meer leven in de stad.
 • Mooi om te zien.

Stimulans aanleg groendaken en -gevels

De gemeente Nieuwegein heeft een subsidie Groene daken, waarmee u subsidie kunt aanvragen voor het vergroenen van uw dak. In de afgelopen 2 jaar hebben alle aanvragers van de subsidie gezamenlijk bijna 2400 m² aan groene daken gerealiseerd. Hiermee kan bijna 65.000 liter aan regenwater (tijdelijk) worden opgevangen.

Ook stimuleert de gemeente de aanleg van groene daken en gevels op andere manieren. Zo wijst zij ontwikkelaars en bouwondernemers op de voordelen voor de leefomgeving en realiseert voorbeeldprojecten op gebouwen in eigen beheer:

 • Sportzaal De Waterlelie (508 m², Batau, 2010)
 • Stadshuis (3.788 m², Binnenstad, 2011)
 • Fietsenstalling De Snelbinder (217 m², Binnenstad, 2011)
 • Theater De Kom (5.800 m², Binnenstad, 2012)
 • Steunpost begraafplaats Noorderveld (55 m², 2013)
 • Gemeentewerf (1.626 m², Plettenburg, 2015)
 • Samen met woningcorporatie Mitros heeft de gemeente in 2018 een groene gevel gerealiseerd op de Sluyterslaan.

Meer informatie over de aanleg van groene daken en gevels (pdf, 322 KB) .

Geveltuintje

Een geveltuin is een smal tuintje langs een muur of schutting, waar een paar stoeptegels voor worden verwijderd. Een klimplant, stokroos of zonnebloem maakt de straat al gezelliger, maar meer kan natuurlijk ook. Het tuintje ligt op gemeentegrond, maar wordt onderhouden door inwoners.

Ga voor meer informatie naar Zelf groen onderhouden.

Meer groen in uw straat

Door het vrijwillig onderhouden van groen in de openbare ruimte kunt u zelf ook helpen om onze stad groener en mooier te maken. U en anderen kunnen samen meer aandacht geven aan beheer en onderhoud dan wat de gemeente van haar onderhoudsbudget kan doen. Daarnaast is samenwerken aan groen in de straat een leuke kans om buurtbewoners te leren kennen.

Zelfbeheer groenvoorziening: ga aan de slag in uw straat

Netwerk Klimaatbestendig Nieuwegein

Het netwerk Klimaatbestendig Nieuwegein is een sterk netwerk van overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en buurtinitiatieven die zich actief inzetten voor het klimaatbestendig maken en vergroenen van de stad. Ons netwerk steunt elkaar bij het inrichten van de stad die klaar is voor de toekomst.

We werken samen aan een stad die straks extreme regenbuien, hittegolven en langdurige periodes van droogte aan kan. Iedere professional of organisatie draagt op haar manier bij.