Klaar voor de toekomst

Gemeente Nieuwegein werkt aan een klimaatneutrale en klimaatbestendige stad. Hier leest u welke visie de gemeente daarop heeft.

Klimaatbestendig Nieuwegein

Door Nieuwegein klimaatbestendig te maken, zorgen we ervoor dat de stad zo min mogelijk lijdt onder de gevolgen van klimaatverandering, zoals hitte, wateroverlast, droogte en waterveiligheid. In de Visie klimaatadaptatie (pdf, 2 MB)  is beschreven hoe Nieuwegein omgaat met deze veranderingen. 

Daarnaast is er ook een uitvoeringsprogramma en een inspiratieboek gemaakt. Hierdoor wordt klimaatadaptatie meer en meer een onderwerp waar in alle ruimtelijke projecten van de gemeente aandacht aan besteed wordt.

Kijk voor meer informatie op de pagina over klimaatadaptatie.

Duurzaam verwarmen

De Transitievisie Warmte is een plan voor duurzame warmte in Nieuwegein. In dit plan staat hoe de gemeente de komende 20 jaar onze huizen en gebouwen op een andere manier wil verwarmen, zonder aardgas. Ook staat in dit plan een voorstel met kansrijke buurten en projecten waar we al vóór 2030 een start mee willen maken. De Transitievisie Warmte is onderdeel van een landelijke afspraak (Klimaatakkoord): heel Nederland stapt op termijn over op duurzame energie.

Bekijk de plannen per wijk en de globale planning tot 2050 in een infographic:

Infographic 1: de plannen per wijk (jpg, 217 KB)

Infographic 2: globale planning tot 2050 (jpg, 196 KB)

Nieuwegein energieneutraal in 2040

Nieuwegein heeft de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. Dat is 10 jaar eerder dan de landelijke verplichting. Op dit moment wordt hier op allerlei manieren hard aan gewerkt. De Routekaart Nieuwegein Energieneutraal 2040 (pdf, 1 MB)  is hier de leidraad voor, waarbij elke 5 jaar een nieuw uitvoeringsplan wordt gemaakt. 

In het huidige uitvoeringsplan is energie besparen het meest belangrijke onderwerp. De energie die Nieuwegein kan besparen hoeft niet duurzaam opgewekt te worden. Dit is belangrijk voor een gemeente met zo weinig onbebouwd (buiten)gebied als Nieuwegein. Andere routes zijn duurzame mobiliteit, duurzame warmte, energieopslag en duurzame elektriciteit.