Klimaatverandering en klimaatadaptatie

Het klimaat verandert door de opwarming van de aarde. De precieze verandering hangt nog van veel factoren af, maar het weer in Nederland wordt in elk geval extremer. We krijgen te maken met heftigere regenbuien, langere droge periodes, meer en hetere zomerse dagen en nachten. Om ook in de toekomst prettig te kunnen wonen, werken en recreëren investeren we nu al in een klimaatbestendige inrichting van de stad. Dit heet ‘klimaatadaptatie’ en dit doen we niet alleen, maar samen met de partners in de regio.

Visie klimaatadaptie

De gemeente heeft een Visie klimaatadaptatie (pdf, 2 MB)  opgesteld. We willen een aantrekkelijke en gezonde stad, waarin we zo min mogelijk last hebben van de klimaatverandering. We concentreren ons daarbij op de thema's hitte, wateroverlast, droogte en waterveiligheid. Onze doelen:

  • De stad, inwoners en gebruikers hebben minder last van hitte (hittestress).
  • Wateroverlast zoveel mogelijk voorkomen. We houden hierbij rekening met extreme buien.
  • De effecten van droogte verminderen. We houden regenwater vast op de plek waar het valt.
  • Voor waterveiligheid invulling geven aan het concept van ‘meerlaagsveiligheid’, met extra aandacht voor kwetsbare objecten en vitale infrastructuur.

Uitvoeringsprogramma

In het Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie 2019-2022 (pdf, 706 KB)  staan de middelen, mogelijke subsidies en programma’s die we de komende 4 jaar inzetten om onze doelen te kunnen halen. Deze zijn nodig voor de inrichting van de openbare ruimte, de aanbesteding van het gemeentelijk vastgoed en voor de uitvoer van een communicatiestrategie. Maar ook voor onderzoek om klimaatadaptatie goed mee te kunnen nemen in ontwikkelingen en samen te kunnen werken met andere partijen.

Inspiratieboek

Klimaatadaptatie is een vrij nieuw thema. Er wordt nog niet altijd rekening mee gehouden in projecten. Daarom hebben we een inspiratieboek geschreven met inspirerende voorbeelden van klimaatadaptieve maatregelen. Het boek kan gebruikt worden bij de planvorming en uitvoering.

Netwerk Klimaatbestendig Nieuwegein

Het netwerk Klimaatbestendig Nieuwegein is een sterk netwerk van overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en buurtinitiatieven die zich actief inzetten voor het klimaatbestendig maken en vergroenen van de stad. Ons netwerk steunt elkaar bij het inrichten van een stad die klaar is voor de toekomst.

We werken samen aan een stad die straks extreme regenbuien, hittegolven en langdurige periodes van droogte aankan. Iedere professional of organisatie draagt op haar manier bij.