Geluidskaart

Gemeente Nieuwegein maakt elke 5 jaar de geluidbelasting van wegverkeer, sneltram en industrie inzichtelijk. De meest recente resultaten hebben betrekking op het jaar 2016 en zijn te bekijken via de interactieve geluidskaart.

De geluidskaart bevat de geluidcontouren van de in Nieuwegein best te onderscheiden bronnen, namelijk wegverkeer, de sneltram en industrie. Via het menu rechtsboven kunt u de gewenste weergave kiezen. U kunt ook de achtergrond wijzigen.

Open de geluidskaart

Totstandkoming geluidcontouren

Voor het bepalen van de geluidcontouren is gebruik gemaakt van een driedimensionaal computermodel. Dit bevat zowel een groot aantal gegevens over de 3 geluidbronnen (waaronder de hoeveelheid verkeer op de wegen, de dienstregeling van de sneltram en de geluiduitstraling van industriële apparaten) als over de omgeving (zoals de aanwezige bebouwing, geluidschermen en absorberende/reflecterende bodemgebieden). Met computermodellen kan op een relatief eenvoudige wijze de jaargemiddelde geluidbelasting in de gehele gemeente inzichtelijk worden gemaakt. De rekenresultaten worden op landelijk niveau regelmatig gecontroleerd aan de hand van langdurige meetprogramma's en zijn daarmee voldoende betrouwbaar.

De getoonde contourkaarten zijn indicatief. Aan de kaart kunnen geen rechten ontleend worden.

Actieplan Geluid 2018

De informatie op de geluidkaart neemt de gemeente mee bij het opstellen van het Actieplan geluid 2018-2022. Hierin wordt bekeken welke maatregelen mogelijk zijn om de geluidbelasting in Nieuwegein terug te dringen en wat deze maatregelen kosten. Het Actieplan Geluid moet steeds uiterlijk een jaar na de geluidkaart gereed zijn.

In en rond Nieuwegein zijn in het verleden diverse maatregelen getroffen om de geluidoverlast zoveel mogelijk te beperken. Bij de bouw van de woonwijken Batau-Zuid, Batau-Noord en Galecop zijn bijvoorbeeld geluidwallen langs Rijksweg A2 gerealiseerd. Omdat de renovatie van de Binnenstad leidt tot meer verkeer, heeft de gemeente ook langs de Wijkerslootweg geluidwallen aangelegd. Ter hoogte van de wijk Blokhoeve is stil asfalt aangebracht op de A.C. Verhoefweg en de Taludweg.

Bij de bouw van nieuwe woningen worden innovatieve maatregelen ingezet. Denk bijvoorbeeld aan de afscherming in de vorm van lamellen bij het appartementencomplex The Edge (Blokhoeve), geluidwerende serres bij het project Geinzicht langs de Zuidstedeweg en de omglaasde balkons bij de transformatie van kantoren naar woonappartementen. Ook het toenemend gebruik van elektrische auto’s en brommers kan bijdragen aan minder geluid. Om de aanschaf hiervan te stimuleren is een aantal laadpalen in de openbare ruimte geplaatst. Ook heeft de gemeente inmiddels zelf elektrische auto’s in gebruik.