Grond verplaatsen of afvoeren

U mag als particulier uw schone tuingrond afgraven en verplaatsen. Maar u mag de grond niet storten op openbaar terrein of ergens anders. U kunt als inwoner van Nieuwegein de schone grond tot een maximum van 2 m³ per dag gratis naar het recyclingstation brengen. Deze voorziening is niet bedoeld voor bedrijven. Meer informatie over regels en tarieven bij het recyclingstation vindt u in de Afvalstoffenheffingverordening.

Grotere hoeveelheden grond afvoeren

Krijgt u grotere hoeveelheden grond vrij, bijvoorbeeld wanneer u een aanbouw laat zetten? Dan kunt u de grond door een bevoegd bedrijf laten afvoeren. Misschien is dat de aannemer die voor u aan de slag gaat. De aannemer moet de kosten van de afvoer en verwerking van de vrijkomende grond in zijn offerte opnemen. Overtollige grond is een afvalstof, net zoals het puin van een gesloopt schuurtje. Dit moet de aannemer naar een erkende verwerker brengen.

Verontreinigde grond

Verontreinigde grond mag u niet zelf afvoeren en ook niet naar het recyclingstation brengen. U moet hiervoor een gespecialiseerd bedrijf inschakelen.

Twijfelt u of de vrijkomende grond wel schoon is? Neem dan contact op met de gemeente via bodem@nieuwegein.nl. Wij schatten voor u in wat de kwaliteit van de vrijkomende grond is. Dit doen we met de gegevens die wij hebben. Het blijft een inschatting, daarom kunnen we geen verklaring afgeven over de grondkwaliteit.