Water

De vaarwegen in Nieuwegein bestaan uit het Amsterdam-Rijnkanaal, de Lek, het Lekkanaal, het Merwedekanaal, de Vaartse Rijn, de Doorslag en de Hollandsche IJssel. Al deze vaarwegen zijn open voor gemotoriseerde vaartuigen.

Watereducatie

In het Milieu Educatie Centrum (MEC) in het Natuurkwartier Nieuwegein kan jong en oud leren over water. Het MEC heeft een uitgebreide natuur-infotheek met boeken en tijdschriften. In de tuin staat een informatieve grondwatermeter. Ook kan iedereen hier terecht met vragen.

Waterbeleid

Wij willen een watersysteem met voldoende capaciteit en een grote belevingswaarde. We willen dat de waterkwaliteit van het oppervlaktewater goed is en dat inwoners geen overlast hebben. Daarnaast willen we ook de aandacht voor water onder inwoners vergroten.

Watervergunningen

Voor activiteiten in en bij het oppervlaktewater heeft u soms toestemming nodig van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Rijkswaterstaat of de provincie.

Vergunning aanvragen