Wonen en groen

  • Klein houten huisje met muts op en sjaal om

    Energietoeslag

    De energieprijzen stijgen. Heeft u een laag inkomen? Misschien kunt u een subsidie van WIL krijgen.

  • Kinderen zetten plantjes in de grond in de buurttuin

    Idee voor uw wijk?

    Heeft u een goed idee? De gemeente ondersteunt u graag! Bekijk wat er mogelijk is aan hulp en subsidies.