Boom kappen

Wilt u een boom kappen? U heeft meestal geen kapvergunning nodig als de boom op uw eigen grond staat. Als het om een heel dikke boom gaat misschien wel. Wij kijken dan bijvoorbeeld of de boom bepalend is voor de woonomgeving. 

Heb ik een vergunning nodig?

Een boom op eigen grond mag u meestal kappen zonder vergunning. Bij dikke bomen is het verstandig om eerst de stam te meten. Is de omtrek van de stam groter dan 90 centimeter op 1,30 meter hoogte boven de grond? Dan heeft u een kapvergunning nodig. Bij bomen met meerdere stammen meet u de dikste stam op 1,30 meter boven de grond.

Ook als u de boom voor het eerst wilt snoeien, knotten of verplanten heeft u een vergunning nodig. Woont u buiten de bebouwde kom? Neem dan contact met ons op, want voor u gelden ook (niet-gemeentelijke) regels.

Twijfelt u of u een kapvergunning nodig hebt? Doe dan de vergunningcheck op het Omgevingsloket. U kunt de vergunning hier ook aanvragen.

Direct aanvragen

Wat moet ik meesturen?

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, stuur dan mee:

  • Foto's van de boom.
  • Een plattegrond of duidelijke aanduiding van de plek.

Wat gebeurt er als ik een aanvraag doe?

Voordat we de omgevingsvergunning geven, publiceren we uw aanvraag in het Digitaal Gemeenteblad. U vindt de vergunningen ook op Overheid.nl. Inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen uw aanvraag. Pas daarna beslissen we of u de vergunning krijgt.

Als wij een of meerdere bomen kappen waar geen vergunning voor nodig is, informeren wij toch de omwonenden. Er is dan geen officiĆ«le inspraakprocedure, maar inwoners kunnen wel hun mening geven.

Aan welke regels moet ik voldoen?

U moet altijd rekening houden met de Wet natuurbescherming. Ook als u geen vergunning nodig heeft. In deze wet staat bijvoorbeeld dat u de boom niet mag kappen als er een bewoond vogelnest in zit. U bent verplicht om na te gaan of er beschermde dieren, planten, nesten of verblijfsplaatsen zijn. Voor advies van een deskundige, ga naar Netwerk Groene Bureaus

Doet u een vergunningaanvraag, dan controleren wij of deze voldoet aan het Boombeschermingsplan (pdf, 2 MB) . We kunnen een kapaanvraag om een aantal redenen weigeren. Bijvoorbeeld omdat de boom erg belangrijk is voor de natuur of heel bepalend voor de woonomgeving.

Bij het kappen van de boom moet u voldoen aan de omgevingsvergunning.

Wilt u een boom kappen omdat hij in de weg staat bij uw bouwplannen? Het Boombeschermingsplan en het Groenstructuurplan (pdf, 3 MB)  geven richtlijnen om bomen te beschermen en te behouden. Kunt u zich er niet aan houden, dan moet u ergens anders een nieuwe boom planten. Dit geldt voor iedereen, dus ook voor de gemeente zelf. Dit staat ook in de bomenverordening.

Kosten

Gratis