Woonruimte splitsen

Wilt u een woonruimte splitsen? Dan heeft u een vergunning nodig. Het hangt van uw plannen af welke vergunning dat is. Meestal heeft u ook een omgevingsvergunning nodig.

Wilt u een woning splitsen in appartementen of zelfstandige woonruimten? En wilt u deze woningen apart registreren in het Kadaster? Dan heeft u een splitsingsvergunning nodig. Meestal heeft u daarnaast ook een omgevingsvergunning bouwen nodig.

Vergunning aanvragen (pdf, 269 kB)

Wilt u een woonruimte splitsen in appartementen of zelfstandige woonruimten? En wilt u deze daarna verhuren? Dan heeft u een vergunning voor woningvorming nodig. Meestal heeft u daarnaast ook een omgevingsvergunning nodig.

Vergunning aanvragen (pdf, 521 kB)

Als u kamers wilt verhuren in een woning, heeft u een omzettingsvergunning nodig. Het gaat om kamers als meerdere personen in de woning wonen, die niet een gezamenlijke huishouding hebben. Meestal heeft u voor het samenvoegen van woningen ook een omgevingsvergunning nodig. 

Vergunning aanvragen (pdf, 335 kB)

  • Voor het veranderen van een woning via splitsen, woningvorming of omzetten is een vergunning nodig. Vaak is ook een omgevingsvergunning bouwen nodig.
  • De gemeente beoordeelt de aanvraag op het behoud van woonruimte. Bij onze afweging spelen eisen op het gebied van leefbaarheid mee. Ook kijken we naar de invloed op de woonomgeving, zoals genoeg parkeerruimte en mogelijke overlast.
  • De nieuwe woningen moeten minimaal 50 m² groot zijn. De minimale grootte bij kamerverhuur is 10 m².
  • Bij de aanvraag moet u een onafhankelijk onderzoek aanleveren naar de parkeerdruk in een straal van 100 meter rondom de woning.
  • U moet de buren informeren over uw plannen. Bij de aanvraag voegt u een verslag van dit gesprek bij. Hierin staat met wie u heeft gesproken en wat hun reactie is.
  • We geven geen vergunning wanneer bij meer dan 10% van de woningen in een straal van 100 meter rondom de woning sprake is van kamerverhuur, woningvorming of woningsplitsing.

Als u het gebruik van een woning wilt veranderen, betaalt u kosten voor het aanvragen van een vergunning (leges).

Bij een omzettingsvergunning (kamerverhuur) betaalt u daarnaast kosten per m². Dit is een financiële compensatie voor de afname van zelfstandige woonruimte.

Kosten omvormen woning 2021
VergunningBedrag
Omzettingsvergunning*€ 2.716,30
Splitsings- en woningvormingsvergunning€ 2.546,10

* Het omzetten van een woning kost € 248,- per m².

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Omgevingsloket via telefoonnummer 14 030. Of stuur een e-mail naar omgevingsloket@nieuwegein.nl.

Klachten?

Heeft u klachten over woningen waarin kamers of meerdere etages worden verhuurd? Meld ze dan via kamerverhuur@nieuwegein.nl.