Splitsen en omzetten van woonruimte

Voor het wijzigen van woonruimte heeft u een vergunning nodig.

Wanneer u een woning wilt splitsen in appartementen/zelfstandige woonruimten en voor deze woningen apart wilt registreren in het kadaster dan heeft u een splitsingsvergunning nodig. In de meeste gevallen heeft u naast een splitsingsvergunning ook een omgevingsvergunning bouwen nodig. 

Wanneer u woonruimte wilt splitsen in appartementen/zelfstandige woonruimten en deze wil verhuren heeft u een woningvormingsvergunning nodig. In de meeste gevallen heeft u naast een woningvormingsvergunning ook een omgevingsvergunning bouwen nodig. 

Wanneer u een woning kamersgewijs wil verhuren dan heeft u een omzettingsvergunning nodig. Hiervan is sprake wanneer er meerdere personen die geen duurzaam gemeenschappelijke huishouding voeren in de woning gaan wonen.

Voor het samenvoegen van woningen heeft u in de meeste gevallen een omgevingsvergunning bouwen nodig. 

 • Voor alle woningen is het wijzigen van de woning via splitsen, woningvorming of omzetten vergunningplichtig op grond van de huisvestingsverordening. Een omgevingsvergunning bouwen is bij splitsen en woningvorming vaak ook nodig.
 • Het belang van het wijzigen van de voorraad wordt afgewogen tegen het belang van het behoud van de woonruimtevoorraad met het oog op schaarste en leefbaarheid. Bij deze afweging spelen fysieke leefbaarheidseisen en algemene leefbaarheidseisen mee. Hierbij wordt gekeken naar de impact op de woonomgeving, zoals de aanwezigheid van voldoende parkeerruimte, maar ook of er sprake is van overlast.
 • De nieuwe woningen dienen minimaal 50 m² groot te zijn, de minimale grootte bij kamerverhuur is 10 m².
 • Bij de aanvraag dienen parkeertellingen te worden aangeleverd. Het gaat om tellingen in een straal van 100 meter rondom de woning gedurende drie weken op dinsdag- en donderdagavond tussen 21.00 en 01.00 uur. Het Format van de parkeertellingen kunt u hieronder bij de aanvraagformulieren downloaden.
 • Bij de aanvraag wordt een verslag toegevoegd van een gesprek met de direct omwonenden over het initiatief. Dit verslag bevat in ieder geval met wie is gesproken en wat hun reactie is.
 • Er is een financiële compensatie verplicht voor het omzetten, samenvoegen en onttrekken van woonruimte:
  € 248,00 per vierkante meter voor het samenvoegen of omzetten van woningen en
  € 459,00 per vierkante meter voor het onttrekken van zelfstandige woonruimte aan de woonbestemming.
 • Vergunningen worden geweigerd wanneer bij meer dan 10% van de woningen in een straal van 100 meter rondom de woning sprake is van kamerverhuur, woningvorming of woningsplitsing.
Vergunning (peildatum 2019)Bedrag
Omzettingsvergunning€ 2.650,00
Splitsings- en woningvormingsvergunning€ 2.484,00

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Omgevingsloket via: 14 030 of stuur een e-mail naar: omgevingsloket@nieuwegein.nl.

Via het omgevingsloket kan een kaartje en adressenlijst verkregen worden van alle woningen binnen straal van 100 meter rondom de betreffende woning, voor het doen van parkeertellingen.

Wanneer u klachten ervaart vanuit woningen die kamersgewijs of in meerdere etages worden verhuurd, dan kunt u dat melden bij: kamerverhuur@nieuwegein.nl.