Het woningbouwprogramma 2030 laat zien waar in Nieuwegein kansen zijn voor woningbouw en waar niet gebouwd gaat worden. Dit programma is tot stand gekomen door samen met inwoners, wijknetwerken en organisaties de mogelijkheden in Nieuwegein grondig te verkennen. Dit gebeurde aan de hand van meedenkbijeenkomsten en een enquête tussen november 2016 en maart 2017. Op 18 mei 2017 werd het woningbouwprogramma vastgesteld.

Woningbouwprogramma 2030

Dit woningbouwprogramma is het antwoord op de grote vraag naar woningen in Nieuwegein. In Nieuwegein kenmerkt die vraag zich met name in de behoefte naar woningen: 

  • In het hogere segment om naar door te stromen, voor inwoners die een wooncarrière in Nieuwegein willen maken.
  • Die betaalbaar zijn voor starters.
  • Die geschikt zijn om langer zelfstandig in te kunnen wonen.
  • Voor mensen die na een verblijf in zorginstelling zelfstandig kunnen gaan wonen en voor mensen die in een meer beschutte sfeer willen wonen met zorg of begeleiding in de nabijheid.

Binnenstad

Het grootste project op dit moment is het project Binnenstad. Het centrum van Nieuwegein wordt ingrijpend vernieuwd. Er wordt gebouwd aan een levendige binnenstad waar het goed wonen, werken, winkelen en uitgaan is. De komende jaren wordt er gewerkt aan de zone langs de Doorslag, het stationsgebied, Binnenstad West en de kantorenwand langs de Zuidstedeweg.

Blokhoeve

Aan de noordzijde van Nieuwegein is de nieuwbouwwijk Blokhoeve in aanbouw. Momenteel worden woningen gerealiseerd op het eiland en in Blok Oost. Daarnaast worden plannen uitgewerkt voor Blok West, het laatste grote deelgebied van Blokhoeve.

Lekboulevard, Hoog Zandveld

Het winkelcentrum Hoog Zandveld heeft recent een upgrade gehad en is nu een aantrekkelijk modern winkelcentrum In de directe omgeving worden woningen gerealiseerd die vooral geschikt zijn voor mensen die, door de aanwezigheid van deze voorzieningen, hier langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Momenteel zijn patiowoningen in aanbouw aan de Lupinestraat. De komende jaren worden ook woningen gerealiseerd aan de Nijenmonde en aan de Ratelaar.

Kantoortransformaties

Nieuwegein kende een hoge leegstand van kantoren. De afgelopen jaren is dit flink teruggelopen, met name door de realisatie van woningen in kantoren. Ook de komende jaren wordt nog druk gewerkt aan het realiseren van woningen op voormalige kantoorlocaties. Dit gebeurt onder meer in Merwestein, de Binnenstad en in Rijnhuizen, waar een kantoorgebied geleidelijk veranderd in een gemengd woon werk gebied. Meer informatie over de kantorenaanpak.

Sociale huur

In de regio Utrecht zijn lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen. Recent is de druk op deze woningen, door een toename van vergunninghouders en mensen die voorheen in een instelling woonden, verder toegenomen. Er wordt daarom gewerkt aan het uitbreiden van de voorraad sociale huur. Dat gebeurt onder meer bij de Meander aan de Martinbaan. Wilt u in aanmerking komen voor een sociale huurwoning dan kunt u zich inschrijven via woningnet.

Wonen en zorg Nieuwegein ontgroent en het aantal ouderen met behoefte aan ondersteuning neemt in de toekomst toe. De gemeente is verantwoordelijk voor de organisatie van zorg en ondersteuning aan ouderen, kinderen, jongeren en mensen met een (arbeids)beperking. Er zijn daarom extra woningen nodig die geschikt zijn om zelfstandig te blijven wonen of waar men zorg kan ontvangen. Meer informatie vindt u op de pagina woonwijs.