Nieuwegein@Work: een passende werkplek voor iedereen

De gemeente Nieuwegein wil stimuleren dat er voor iedereen een passende plek is op de arbeidsmarkt. Van arbeidsmatige dagbesteding tot participatieplekken en van beschut werk tot garantiebanen. Een plek waar je meedraait in de maatschappij, waar je naar vermogen kan meedoen, waar je je kan ontwikkelen en hier ook passend voor wordt beloond. Wij hebben uw hulp nodig om deze ambitie te realiseren! Daarom nodigen wij u uit voor deelname aan de challenge "Nieuwegein@work".

Wij zoeken enthousiaste ondernemers met innovatieve ideeën. Bijvoorbeeld commerciële bedrijven en/of zorginstellingen die een bijdrage leveren aan ten minste één van onderstaande behoeften in de gemeente Nieuwegein:

  • Het bieden van inclusieve werkplekken, waarbij mensen met en zonder beperking samenwerken.
  • Het bieden van werkplekken waar doorstroming en flexibiliteit tussen dagbesteding en betaald werk centraal staat.

Deze werkplekken kunnen worden gecreëerd door het starten van nieuwe ondernemingen, of door het bieden van werkplekken bij bestaande werkgevers. Een goede aansluiting tussen de gevraagde werkzaamheden en een concrete vraag uit de markt of samenleving is bij beide van bovenstaande behoeften een vereiste.

Zend dan een idee in! De gemeente Nieuwegein maakt uit alle inzendingen een keuze voor maximaal vier inzendingen die intensieve begeleiding* van een businesscoach krijgen bij het uitwerken van het ingezonden idee naar een concreet businessplan. Na een pitch van deze geselecteerde ondernemers voor een deskundige jury wordt bepaald welke ondernemers (een deel van het) startkapitaal ontvangen. De jury bestaat uit een deelnemer, een lokale ondernemer en een businesscoach.

* Schatting van tijdsinvestering is vier dagdelen en één avondpitch gedurende een periode van ongeveer twee maanden. 

  • Ondernemers en zorginstellingen kunnen individueel of in samenwerkingsverband een idee inleveren.
  • De werkplekken dienen in de gemeente Nieuwegein gerealiseerd te worden.
  • Het werk is relevant en er is goede begeleiding aanwezig.
  • Het idee draagt bij aan ten minste één van de bovenbeschreven behoeften.
  • Het businessconcept is getoetst op de behoefte van de deelnemers en de markt.
  • Het idee kent meerdere inkomstenbronnen naast een gemeentelijke financiering.

N.B.: de gemeente kan geen garantie geven over het aantal in te stromen deelnemers. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de ondernemer en de gemeente om deelnemers te werven.

Partijen die na de pitch voor de jury worden uitgeroepen tot winnaar(s) ontvangen:

  • Brede samenwerkingsrelatie met de gemeente Nieuwegein en commitment van de gemeente om de sociale onderneming te ondersteunen. Bijvoorbeeld door het faciliteren van kennismaking met belangrijke stakeholders binnen de gemeente, WIL (Werk en Inkomen Lekstroom) en Geynwijs (sociaalteam Nieuwegein).
  • De gemeente Nieuwegein stelt een totaalbedrag ter waarde van € 60.000,- beschikbaar om de nieuwe ideeën op te starten. Dit bedrag wordt verdeeld na afronding van de businessplannen op basis van de gegeven pitch.

Let op: alleen de winnende pitch/pitchers ontvangen (een deel van) dit bedrag.

tijdslijn

 

 

 

 

 

 

Bent u enthousiast geworden en wilt u zich inschrijven? Dat kan, door het inschrijfformulier in te vullen en te mailen naar: work@nieuwegein.nl. De deadline om uw inzending in te sturen is 16 februari. Op 20 februari wordt bekend gemaakt welke 4 deelnemers doorgaan naar de volgende ronde.

Bij onvoldoende geschikte inzendingen houdt de gemeente zich het recht voor om de challenge te herzien.