Zomerschool

Gedurende twee weken krijgen kinderen extra onderwijstijd in de zomervakantie. De kinderen krijgen educatieve en recreatieve activiteiten aangeboden in een schoolse setting.

Het doel van de zomerschool

Het belangrijkste doel van de zomerschool is extra onderwijsondersteuning. Het gaat meestal om taal, maar ook rekenen kan aan de orde komen. De zomerschool is een middel om het taalniveau op peil te houden tijdens de vakanties. Daarnaast werken we nog aan andere doelen, zoals kennis van de wereld vergroten en sociaal-emotionele vaardigheden versterken.

Met de zomerschool hopen wij kinderen met een (dreigende) (taal) achterstand te bereiken. Voor hen is de Zomerschool een mooie gelegenheid waarbij de schoolstructuur nog even vastgehouden wordt en weer op tijd begint. Bovendien krijgen deze kinderen meer onderwijsaanbod. Zo proberen wij uitvoering te geven aan het gemeentelijk uitvoeringsplan van het OnderwijsKansenBeleid. Natuurlijk zijn ook kinderen zonder achterstand van harte welkom!

De coronatijd is nu ook wel een aanleiding om te starten met de zomerschool. Er zijn kinderen die gedurende de coronacrisis hiaten hebben opgelopen in hun schoolontwikkeling. Wellicht zijn er kinderen die uit beeld zijn geraakt of zijn er kinderen die lange tijd in een taalarme omgeving hebben doorgebracht.

Kinderen in de leeftijd van 2,5 (VVE) tot 12 jaar.

Om de zomerschool in Nieuwegein te realiseren werken we samen met de kinderdagverblijven/kinderopvang, de scholen en schoolbesturen en met andere initiatieven binnen Nieuwegein.

Hoe en wat in Nieuwegein

De plek van de zomerschool/zomerscholen Nieuwegein kent twee educatieve zones:

  1. Jutphaas/Wijkersloot en Batau Noord en
  2. Fokkesteeg.

Het streven is om in beide zones een zomerschool te starten.

Wanneer

De eerste vakantieweek en de laatste vakantieweek (20-24 juli en 24-27 augustus). De laatste vrijdag is er dus geen zomerschool! De kinderen die zich ingeschreven hebben, komen alle dagen van 08:30 uur tot 13:00 uur.

Kinderen die op school zitten in Jutphaas/Wijkersloot, Batau-Noord of Fokkesteeg konden zich TOT 8 JUNI via hun eigen school opgeven voor de zomerschool. Dit jaar zitten er geen kosten voor ouders of kinderen verbonden aan de zomerschool.

Maakt u gebruik van Facebook? Kijk dan op: www.facebook.com/Zomerschool-Nieuwegein.

Heeft u een vraag? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente Nieuwegein via 14 030.