Nederlander worden

Als u geen Nederlander bent kunt u wel Nederlander worden. Dit kan via de naturalisatieprocedure of via de optieprocedure. Aan beide procedures zijn voorwaarden verbonden. De optieprocedure is de snelste manier, maar niet iedereen komt hiervoor in aanmerking.
De gemeente bepaalt voor welke procedure u in aanmerking komt. U maakt daarvoor een afspraak met een medewerker van burgerzaken via telefoonnummer 14 030.
Is uw aanvraag om Nederlander te worden goedgekeurd? Dan wordt u uitgenodigd voor de naturalisatieceremonie waar u het naturalisatiebesluit of de optiebevestiging krijgt uitgereikt.

Afspraak maken

  • Voorwaarden.
  • Geldig reisdocument.
  • Geldige vergunning tot verblijf (indien niet eerder overlegd).
  • Geboorteakte (indien niet eerder overlegd).
  • Eventueel inburgeringsdiploma of vergelijkbaar diploma.

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie liggen de kosten tussen € 196,00 en € 1.181,00.

Wilt u de Nederlandse nationaliteit verliezen? Dan moet u de verklaring van afstand afleggen. Hebt u kinderen onder de 18? Dan verliezen zij hun Nederlandse nationaliteit ook. U en uw kind(eren) moeten alle Nederlandse identiteitsbewijzen inleveren.
U raakt ook de Nederlandse nationaliteit kwijt als u bijvoorbeeld vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt.
Uw Nederlandse nationaliteit kan ook worden ingetrokken, óók als u geen enkele andere nationaliteit heeft. Dit kan bijvoorbeeld:

  • als u fraude pleegt bij uw naturalisatieprocedure, of
  • als u veroordeeld bent voor een misdaad tegen de Nederlandse staat, bijvoorbeeld terrorisme of als u een massamoord gepleegd heeft.

Voor uitgebreidere informatie kunt u tevens de website van de IND raadplegen. Via de tab Nederlander worden (www.ind.nl/Nederlanderschap) kunt u meer informatie vinden over Nederlander worden.