Coronavirus in de gemeente Nieuwegein

Datum:

Op deze pagina leest u wat we in de gemeente Nieuwegein doen tegen de verspreiding van het coronavirus en de bescherming van uw gezondheid. We werken daarbij samen met het ministerie van Volksgezondheid, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD Regio Utrecht.

Meldpunt

Ook u kunt helpen bij de naleving van de coronamaatregelen. Ziet u dat mensen of bedrijven zich niet aan de regels houden, dan kunt u dat hier melden.

Heeft u vragen

Voor specifieke vragen over het coronavirus in Nieuwegein kunt u bellen met de gemeente op het telefoonnummer 14 030. Hebt u vragen over de toepassing van de coronaregels? Wij denken graag met u mee.

Vraag het ons

Laatste nieuws

Het gaat helaas de verkeerde kant op met het aantal coronabesmettingen. Het kabinet heeft daarom nieuwe maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Die gaan in op zondag 20 september 18:00 uur.
De maatregelen zijn ook van toepassing op regio Utrecht en dus ook op Nieuwegein. In onze regio is het aantal besmettingen sinds begin deze maand verdubbeld. En ook in Nieuwegein neemt het aantal besmettingen te snel toe.
Meer informatie kun je vinden op https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/18/nieuwe-regionale-maatregelen-om-het-virus-in-te-dammen

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft bepaald dat er niet meer wordt gehandhaafd op het dragen van een mondkapje voor jongeren in het leerlingen- en doelgroepenvervoer. Dit betreft het vervoer van leerlingen van en naar het voortgezet (speciaal) onderwijs. Daarnaast gaat het over vervoer van jongeren t/m 17 jaar van en naar de locatie waar jongeren de jeugdhulp ontvangen, de kinderopvang en zorglocaties voor jeugd, zoals kinderdienstencentra (KDC). De nieuwe noodverordening van donderdag 17 september omvat daarmee een kleine versoepeling van de bestaande maatregelen tegen verspreiding van corona.

 

 

Het is momenteel erg druk bij de teststraten van de GGD, waardoor het langer duurt voordat u terecht kunt voor een test. Heeft u klachten laat u dan zeker testen en ga niet naar buiten totdat u de uitslag van de test terug heeft.

Heeft u geen klachten? Ga dan niet testen! 
Komt u terug uit een risicogebied of heeft u contact gehad met iemand met corona, dan kunt u de quarantaineperiode NIET verkorten door simpelweg een coronatest te laten doen. Ook als u geen klachten heeft moet u alsnog de 10 dagen in quarantaine. Het kan zijn dat u in die tien dagen alsnog klachten krijgt. 

Bij klachten laat u testen! Bij geen klachten niet testen!
Zo blijft er in de teststraat ruimte voor mensen die wel verkouden zijn, koorts hebben, hoesten of andere klachten hebben die mogelijk horen bij corona.

De scholen zijn weer open, net als de horeca, sportclubs en musea. Het verschil tussen maart en nu is groot. Dit hebben we samen bereikt. Als we de basisregels blijven volgen, houden we het coronavirus onder controle.

‪Meer informatie kunt u vinden op:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/01/kabinet-staat-stil-bij-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus

Het sportseizoen gaat na de zomer(vakantie) weer bijna van start. Vanwege de maatregelen in coronatijd betekent dit wel dat er 1,5 meter afstand moet worden gehouden als dat een normale sportbeoefening niet in de weg staat.

Belangrijk is en blijft:

  • Heeft u klachten? Blijf thuis en laat u testen.
  • Houd 1,5 meter afstand binnen en buiten
  • Was regelmatig uw handen
  • Nies en hoest in de binnenkant van uw elleboog

De gemeente en sportaanbieders adviseren om zoveel mogelijk thuis om te kleden en te douchen. Per 1 juli mogen de sportkantines weer open zijn. In de kantine en op het terras geldt ook het houden van 1,5 meter afstand tot elkaar (tenzij u uit één huishouden komt) en een vaste zitplaats. Voor de sportkantines gelden dezelfde regels als voor de andere horeca, zowel binnen als buiten. De hygiënemaatregelen worden zo goed mogelijk nageleefd.

Amateursportorganisaties zonder winstoogmerk die schade geleden hebben door de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus kunnen een tegemoetkoming ontvangen van het Rijk. Heeft u 20% of meer omzetverlies geleden in de periode 1 maart tot 1 juni 2020 en/of 1 juni tot 1 september 2020? Dan kunt u vanaf 1 september een beroep doen op de TASO.

In totaal is een bedrag van 44,5 miljoen euro beschikbaar. Bij overschrijding van het beschikbare bedrag voor alle aanvragers, vindt op 5 oktober 2020 een loting plaats. Deze loting vindt plaats onder alle volledige aanvragen die binnen de termijn zijn ontvangen, de volgorde van aanvragen is daarbij niet van belang.

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de doorlopende lasten (niet zijnde huurverplichtingen).

Voorwaarden

Een amateursportorganisaties komt voor een eenmalige tegemoetkoming in aanmerking als het in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 en/of 1 juni tot en met 31 augustus 2020 ten minste 20% aan omzet heeft verloren. De overige voorwaarden vindt u op de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-amateursport-covid-19.

Aanvragen en meer informatie

Aanvragen kunnen gedaan worden vanaf 1 september 2020 tot en met 4 oktober 2020. Uiterlijk 1 december 2020 volgt de uitslag op de aanvraag.

Aanvragen kan via de website van het ministerie van VWS: https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-amateursport-covid-19.

Op deze website vindt u ook meer informatie en een informatiefilmpje over de regeling. Ook vindt u daar contactgegevens van het ministerie voor eventuele vragen.