Coronavirus in de gemeente Nieuwegein

Datum:

Op deze pagina leest u wat we in de gemeente Nieuwegein doen tegen de verspreiding van het coronavirus en de bescherming van uw gezondheid. We werken daarbij samen met het ministerie van Volksgezondheid, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD Regio Utrecht.

Meldpunt

Ook u kunt helpen bij de naleving van de coronamaatregelen. Ziet u dat mensen of bedrijven zich niet aan de regels houden, dan kunt u dat hier melden.

Heeft u vragen

Voor specifieke vragen over het coronavirus in Nieuwegein kunt u bellen met de gemeente op het telefoonnummer 14 030. Hebt u vragen over de toepassing van de coronaregels? Wij denken graag met u mee.

Vraag het ons

Laatste nieuws

Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap meer ruimte. Per 1 juni kunnen we in Nederland opnieuw enkele maatregelen versoepelen. Lees meer over de versoepeling en de voorwaarden op www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/19/corona-aanpak-de-volgende-stap

Op woensdag 20 mei gaat het college van B&W met de gemeenteraad in gesprek over de financiële gevolgen van de coronacrisis. Het college stuurde op 15 mei een brief aan de raad hierover. In de afgelopen periode heeft het college uitgaven gedaan die direct verband houden met de coronacrisis. De belangrijkste waren de uitgaven om de rijksmaatregelen uit te voeren als onderdeel van het steunmaatregelenpakket van het kabinet voor ondernemers en zzp’ers (de TOZO).

Daarnaast lopen de inkomsten terug. Denk aan minder parkeeropbrengsten en minder inkomsten van verhuur  van bijvoorbeeld sportzalen. Ook zijn er mogelijk nadelige financiële gevolgen doordat maatschappelijke voorzieningen gesloten zijn, zoals zwembad Merwestein en de KOM, Deze instellingen hebben hierdoor minder inkomsten. De gemeente moet hiervoor mogelijk financieel bijspringen. In hoeverre de lagere inkomsten en extra uitgaven gaan leiden tot overschrijding van de begroting is nog niet te bepalen. Dat is mede afhankelijk van de compensatie die de gemeente van het Rijk ontvangt.

Het is in deze onzekere tijden lastig om ver vooruit te kijken. De komende periode gaan college en raad daarom op meerdere momenten met elkaar in gesprek over de gevolgen van de coronacrisis voor de gemeentelijke financiën.

Wilt u de brief lezen? Ga dan naar https://tinyurl.com/y7c32zmw

De bijeenkomst op 20 mei is vanaf 20.00 uur live te volgen via www.nieuwegeinseraad.live/stream

Op de markten in de regio Utrecht mogen vanaf 13 mei alle kramen weer aanwezig zijn. Dat betekent dat naast voedsel ook alle andere spullen weer verkocht mogen worden op de markt. De markt wordt anders ingedeeld, zodat er ruimte blijft om 1,5e meter afstand te houden. Iedereen die de markt bezoekt krijgt aanwijzingen om elkaar zoveel mogelijk ruimte te geven.

Dit betekent dat de zaterdagmarkt op City en de dinsdagmarkt op het Muntplein weer compleet zijn.

De markt kan alleen doorgaan als alle bezoekers de ruimte hebben en krijgen om hun boodschappen te doen. Helpt u daaraan mee?


Bekijk hier de veelgestelde vragen naar aanleiding van de maatregelen van 6 mei, 2020.

Het geeft antwoorden op vragen over:

 • Openbare voorzieningen en locaties.
 • Sporten en hobby's.
 • Contactberoepen.
 • Verpleeghuizen & Instellingen.
 • Evenementen.
 • Boete en Handhaving.

De volgende algemene regels blijven gelden:

 • Blijf thuis als je gezondheidsklachten hebt.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.
 • Vermijd drukte.
 • Houdt 1,5 meter afstand.
 • Schud geen handen.
 • Was vaak je handen.

 

Doordat veel mensen zich houden aan de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, kunnen de regels in onze regio iets worden versoepeld. Die regels staan in de nieuwe Noodverordening die de voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht heeft vastgesteld. Vanaf 11 mei geldt het volgende: 

Het kabinet heeft op 6 mei besloten de coronamaatregelen verder te versoepelen. Vanaf 11 mei geldt het volgende:

 • Basisscholen en speciaal onderwijs voor kinderen tot 12 jaar gaan onder bepaalde voorwaarden weer open, net als de kinderopvanglocaties.
 • Mensen van 19 jaar en ouder mogen buiten sporten en bewegen, mits men 1.5 meter afstand tot elkaar houdt. Wedstrijden of competities zijn niet toegestaan, toeschouwers ook niet. Topsporters mogen weer trainen op hun trainingslocaties.
 • Bezoek aan winkels en bibliotheken is toegestaan mits men 1.5 meter afstand tot elkaar kan houden.
 • Dierenparken, natuurparken en pretparken gaan open voor publiek, op voorwaarde dat hier maatregelen zijn getroffen om 1,5 meter afstand tussen de bezoekers te garanderen. Opening moet niet leiden tot extra drukte op de weg, de parkeerplaats of in het openbaar vervoer.
 • Scouting-, cultuur-, kunst-, en andere jeugdverenigingen of professionals mogen weer begeleide buitenactiviteiten voor personen tot en met 18 jaar organiseren.
 • Zwembaden mogen weer open, met inachtneming van o.a. de 1,5 meter regels. Gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen blijven dicht.
 • Kappers, rij-instructeurs, fysiotherapeuten en schoonheidsspecialisten mogen weer aan het werk. Alleen op afspraak en op voorwaarde van 1,5 meter tussen klanten.

Voor alles geldt dat het alleen kan als mensen 1,5 meter afstand kunnen houden. Ook de hygiëneregels blijven gelden.

Het huidige landelijke verbod op evenementen wordt verlengd tot 1 september 2020. Evenementen zoals festivals, kermissen en straatfeesten kunnen niet doorgaan. Ook sauna’s en andere wellness instellingen blijven gesloten.

Uitgangspunt is dat we, omwille van onze gezondheid, vertrouwen op de eigen verantwoordelijkheid van iedereen om de regels na te leven. Op basis van de nieuwe noodverordening kunnen de handhavers van de gemeente en de politie controleren of iedereen zich aan de maatregelen houdt en in het uiterste geval beboeten.

Vanaf 28 april was buiten sporten voor de jeugd tot en met 18 jaar al mogelijk, mits georganiseerd en onder begeleiding. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar moeten bij het buiten sporten wel 1,5 meter afstand tot anderen houden. Bij sporten waarbij je dicht bij elkaar in de buurt komt moet de manier van trainen daarom worden aangepast. Sportverenigingen maken daar afspraken over met gemeenten en andere partijen voor buiten sporten en bewegen.

De Noodverordening is te raadplegen via: https://vru.nl/attachments/article/1199/Noodverordening%20COVID-19%20Veiligheidsregio%20Utrecht%2011%20mei%202020.pdf
 

 

Gisteren stuurde het college een brief naar de raad met daarin de laatste corona-update. In die update onder andere aandacht voor de maatregelen die voorlopig nog van kracht blijven, de aangepast noodverordening en het goede nieuws dat kinderen en jongeren weer onder begeleiding buiten mogen sporten.

Maar het college geeft ook aan dat we nog een lange weg te gaan hebben. Er is nog geen perspectief op versoepeling van de maatregelen voor veel ondernemers en de culturele sector. De economische impact voor heel Nederland is ongekend groot.

In Nieuwegein is de verwachting dat een aantal projecten een behoorlijke vertraging oploopt. Denk aan groot onderhoudsprojecten in de openbare ruimte, Betere Buurten en klimaatadaptatie.
De gemeentelijke begroting zal ook hard geraakt worden door de crisis. Veel kosten lopen door, terwijl de inkomsten teruglopen.

Lees hier de hele brief van het college d.d. 29 april. 
Lees hier de brief van het college aan de raad over corona d.d. 27 maart.
Lees hier de brief van het college aan de raad over corona d.d. 9 april.

traumahelicopter

Op de groenstrook voor de parkeerplaats P15 aan de zijde van de Doorslag is een tijdelijke plek aangewezen als landingsplaats voor een traumahelikopter. Het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein heeft de gemeente gevraagd om haar medewerking zodat het vervoer van coronapatiënten zo goed mogelijk georganiseerd kan worden.
 
De weg (rijbaan, fietspad en voetpad) wordt op momenten van landen en opstijgen van de helikopter door personeel van het St. Antonius Ziekenhuis tijdelijk afgezet. De gemeente heeft de materialen voor de wegafzetting beschikbaar gesteld. Wij hebben de brandweer en politie ingelicht over mogelijke verkeershinder bij het landen en opstijgen, zodat zij hun route bij een eventuele calamiteit kunnen aanpassen.

Vanochtend was burgemeester Frans Backhuijs in de uitzending van het radioprogramma ‘Utrecht is wakker’ van RTV Utrecht. Presentator Bob van Beeten vroeg hem onder meer of inwoners van Nieuwegein zich goed aan de coronamatregelen houden, of de gemeenteraad op afstand vergadert en hoe in deze periode zijn werkdagen eruit zien.

Luister hier het interview met burgemeester Frans Backhuijs.

Alle winkels in Nieuwegein mogen openblijven. Wel met invoering van extra regels.
Dat is op basis van advies van het RIVM. Winkels mogen zelf bepalen of ze openblijven, openingstijden aanpassen of tijdelijk hun deuren sluiten. Gaat u een winkel bezoeken, dan gelden de volgende regels:
- Houd altijd rekening met  de afstand van 1,5 meter.
- Er is maximaal 1 klant per 10 vierkante meter toegestaan.
- Het gebruik van een mandje of winkelwagen is verplicht.
- Als het maximum aantal klanten is bereikt, moet u buiten wachten totdat iemand de winkel verlaat.

Ook voor een bezoek aan de winkel geldt: blijf thuis bij verkoudheid, hoesten of koorts.

 

De gemeente leeft mee met alle ondernemers die geraakt worden door de coronamaatregelen. Afgelopen week heeft het kabinet steunmaatregelen voor ondernemers bekend gemaakt. Het doel hiervan is om banen en inkomens te beschermen en de gevolgen van het coronavirus voor zzp’ers en bedrijven op te vangen. Hierbij gaat het onder andere om een tegemoetkoming in de loonkosten, inkomensondersteuning voor zzp’ers en uitstel van belastingbetaling. Meer informatie over alle steunmaatregelen vindt u op op de website van de Rijksoverheid

Inkomensondersteuning zzp’ers

Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) voert de regeling voor de gemeente uit. Zzp’ers kunnen een aanvraag indienen voor inkomensondersteuning levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de website van Werk en Inkomen Lekstroom. Zzp’ers die in acute nood (‘broodnood’) verkeren, kunnen telefonisch contact opnemen met WIL  op telefoonnummer 030-702 23 00.

Kwijtschelding belastingen en/of uitstel van betaling

BghU (Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht) biedt zzp’ers en ondernemers de mogelijkheid om kwijtschelding van belastingen of uitstel van betaling aan te vragen. Om voor kwijtschelding of uitstel van betaling in aanmerking te komen, gelden bepaalde regels. Op de website van de BGHU leest u alle informatie en de voorwaarden. Bij vragen kunt u contact opnemen met de BghU op telefoonnummer 0880-640200.

KVK coronaloket

Verschillende instanties bieden informatie, hulp en financiële steun. Voor algemene ondernemersvragen is het Kamer van Koophandel coronaloket beschikbaar. Ondernemers kunnen telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 0800-21 17. Dit gratis nummer is op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur.

Voor specifieke vragen over ondernemen in Nieuwegein in coronatijd kunt u bellen met de gemeente op telefoonnummer 14 030 of mailen naar ondernemen@nieuwegein.nl.

De dienstverlening van de gemeente Nieuwegein blijft beperkt beschikbaar voor inwoners en bedrijven. De afdeling Burgerzaken werkt tijdelijk alleen op afspraak voor spoed producten. Spoedproducten zijn:

 • aangifte overlijden
 • aangifte geboorte
 • noodzakelijke aanvragen van ID-kaart, paspoort of rijbewijs.

Voor het afhalen van documenten kunt u bij ons dagelijks terecht van 08.30 tot 12.15 uur en van 13.00 tot 17.00 uur en op woensdag van 17.30 tot 20.00 uur. Omdat wij drukte bij de balies willen voorkomen, vragen wij u bij het afhalen van spoedproducten met één persoon te komen.

Houdt u rekening met een langere wachttijd aan de telefoon bij het Klant Contact Centrum (telefoon: 14 030). Wij vragen hiervoor uw begrip.