Beroepsvaartuig aanmeren

Beroepsvaartuigen mogen voor maximaal 14 dagen afmeren aan:

  • De oostoever tussen de Zuidersluis (km 42.343) en de Blauwe Brug (km 42.700)
  • Het Jaagpad tussen km 46.410 en km 46.580
  • De Handelskade tussen km 46.350 en km 46.800

Deze ligplaatsen worden aangegeven met verkeerstekens E.5.1 en F.3 van bijlage 7 BPR.

Voor schepen, niet zijnde een klein schip, drijvende inrichting of voorwerp, kan eenmalig voor de duur van maximaal 18 maanden ontheffing worden verleend door RWS om af te mogen meren aan de westoever van het Merwedekanaal tussen km 44.130 (Henkel) en km 44.560 (Plettenburgsebrug).

Walstroom

Walstroom is het leveren van stroom aan schepen met elektriciteitsaansluitingen op de wal. Door walstroom is het niet meer nodig een dieselaggregaat te gebruiken. Dat is goed voor het milieu en de luchtkwaliteit. Bovendien voorkomt walstroom geluidshinder. Schippers kunnen walstroom makkelijk aan- en uitschakelen met hun mobiele telefoon of via internet.

Walstroom in Nieuwegein

Vanaf juni 2011 is op 3 locaties in Nieuwegein walstroom beschikbaar. Het gaat om locaties langs het Merwedekanaal, waar binnenvaartschepen maximaal 2 weken mogen aanmeren.

  • De Handelskade, tussen de splitsing met de Henri Dunantlaan en de rotonde bij de Wiersdijk
  • Het Jaagpad, tussen de Prins Willem-Alexanderstraat en de splitsing met de Prins Hendriklaan
  • De Zuidersluis (oostzijde Merwedekanaal), tussen de Blauwe Brug.

Het aanbieden van walstroom op deze locaties is één van de maatregelen die voortkomen uit het gemeentelijke Luchtkwaliteitsplan. De uitstoot van aggregaten die door gebruik van walstroom wordt vermeden, is ongeveer vergelijkbaar met de hoeveelheid uitstoot van verkeer langs een 50 km/u-weg. In de Nadere regels gebruik walstroom is vastgelegd dat het gebruik van dieselaggregaten op locaties met walstroom niet meer is toegestaan.

Kosten en gebruik

Schippers kunnen de kosten voor walstroom opvoeren als bedrijfskosten en op die manier de BTW terugkrijgen.

In opdracht van de binnenvaartbranche onderzocht de TU Delft in hoeverre de tarieven voor walstroom reëel zijn. De uitkomsten van deze studie zijn uiteenlopend. Naarmate een hoger vermogen stroom afgenomen wordt (bedrijfsmatig gebruik) en langer duurt, wordt het gebruik van de generator voordeliger. Voor huishoudelijk gebruik (gemiddeld 2 kWh/uur) is walstroom iets goedkoper dan generatorgebruik.

In totaal zijn 48 aansluitingen beschikbaar, verdeeld over 10 afzonderlijke kasten. In alle kasten zijn aansluitingen met de volgende vermogens aanwezig:

  • 400 volt en 63 ampère
  • 400 volt en 32 ampère
  • 230 volt en 16 ampère

Als er geen aansluitingen meer beschikbaar zijn (bijvoorbeeld tijdens kerst of andere feestdagen), dan kunnen vaartuigen onverkort gebruik maken van hun (scheeps)generator om elektriciteit op te wekken. Dit geldt ook voor vaartuigen die voor hun elektriciteitsvoorziening meer stroom nodig hebben dan de walstroomvoorziening kan leveren.