Ligplaatsen woonboten

Voor een ligplaats met een woonark of woonschip moet u een adres aanvragen bij de gemeente Nieuwegein. Daarvoor moet u aan 2 voorwaarden voldoen:

  • Uw ligplaats is aangewezen conform het Omgevingsplan.
  • U heeft een ontheffing van het ligplaatsverbod (via Rijkswaterstaat).
Vraag ontheffing aan

Geen nieuwe ligplaatsen

Er zijn in de gemeente Nieuwegein geen nieuwe mogelijkheden voor ligplaatsen voor woonboten, omdat deze in strijd zijn met het Omgevingsplan en/of het verkeersreglement van Rijkswaterstaat. De gemeente en Rijkswaterstaat voeren een handhavingsbeleid op illegale ligplaatsen.

Bij verkoop van een woonboot vervalt de ontheffing voor het ligplaatsverbod. De nieuwe eigenaar moet opnieuw een ontheffing aanvragen bij Rijkswaterstaat en een adres bij de gemeente Nieuwegein.

Ontheffing en adresaanvragen (aanwijsbesluiten)

Ontheffingen en adresaanvragen (aanwijsbesluiten) worden alleen verleend op bestemde plekken, volgens het omgevingsplan. In de praktijk betekent dit dat alle huidige ligplaatsen voor woonboten bezet zijn. U kunt alleen een ligplaats bemachtigen als de huidige eigenaar een woonboot aan u verkoopt of als er een woonboot vertrekt.