Gehandicaptenparkeerkaart

Kunt u voor langere tijd niet verder lopen dan 100 meter? Dan kunt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen bij Geynwijs. Dit is een afdeling van de gemeente Nieuwegein. Er is een kaart voor bestuurders, passagiers en instellingen.

Inloggen met DigiD Direct aanvragen

Hoe werkt het?

U doet eerst een (digitale) aanvraag. Daarna moet u zich laten onderzoeken door een arts. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk medisch adviesbureau. De keuring wordt door de gemeente geregeld nadat u heeft betaald.

Met uw gehandicaptenparkeerkaart mag u overal in Nieuwegein gratis parkeren op openbare parkeerplaatsen. U moet uw geldige kaart wel zichtbaar in het voertuig leggen.

Wlz-erkende zorginstellingen kunnen gehandicaptenparkeerkaarten aanvragen voor het vervoer van hun bewoners.

U kunt ook een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen om een groep bewoners te vervoeren. U hoeft dan niet voor elke bewoner apart een kaart aan te vragen.

Maak een afspraak met Geynwijs door te bellen naar 030-410 06 66.

Voorwaarden

U kunt een gehandicaptenparkeerkaart krijgen als u aan de volgende voorwaarden voldoet.

Passagierskaart

  • U kunt niet zelf een auto of een brommobiel besturen.
  • U kunt met een stok, krukken of een rollator minder dan 100 meter aan één stuk zelfstandig lopen. Of u zit in een rolstoel. Deze situatie duurt langer dan 6 maanden.
  • U heeft de hulp van een bestuurder nodig om van deur tot deur vervoerd te worden. Let op: als u ongeveer 10 minuten kunt wachten totdat de bestuurder de auto heeft geparkeerd, kunt u geen passagierskaart krijgen.
  • U bent gekeurd door een onafhankelijk medisch adviesbureau.

Bestuurderskaart

  • U heeft een geldig rijbewijs.
  • U kunt met een stok, krukken of een rollator minder dan 100 meter aan één stuk zelfstandig lopen. Deze situatie duurt langer dan 6 maanden.
  • U bent gekeurd door een onafhankelijk medisch adviesbureau.

Kosten en geldigheid

  • Gehandicaptenparkeerkaart: € 35
  • Medische keuring: gratis (wordt betaald door de gemeente)

De gehandicaptenparkeerkaart is 5 jaar geldig, behalve als de keuringsarts anders beslist. U kunt de kaart gebruiken in alle landen van de Europese Unie. De kaart is ook geldig in Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland.

Verlengen

Na de vervaldatum moet u uw gehandicaptenparkeerkaartkaart verlengen. U krijgt 3 maanden van tevoren een brief dat de geldigheid van uw kaart afloopt. Verlengen kunt u hieronder digitaal doen. Kosten: € 35

Informatie:

Het kan zijn dat inloggen met DigiD niet lukt. Ziet u na het inloggen uw naam en adres niet, neem dan contact op met applicatiebeheermidoffice@nieuwegein.nl.

Inloggen met DigiD Direct aanvragen

Bent u uw kaart kwijtgeraakt of vermoedt u dat hij is gestolen? Doe dan aangifte bij de gemeente. Dat kan digitaal of aan de balie bij de Gemeentewerf.

Aangifte doen