Gehandicaptenparkeerkaart

Alle gehandicaptenparkeerkaarten staan in het Nationaal Parkeer Register (NPR). Het NPR is bedoeld om misbruik van de parkeerkaarten tegen te gaan. Bent u uw parkeerkaart kwijt of is hij gestolen? Dan is de parkeerkaart officieel 'ongeldig' en wordt hij beëindigd in het NPR.

Inloggen met DigiD Direct aanvragen

Soorten gehandicaptenparkeerkaarten

Bestuurderskaart

U kunt deze kaart aanvragen als:

 • U in het bezit bent van een geldig rijbewijs.
 • U met de gebruikelijke loophulpmiddelen zoals een stok of krukken, in redelijkheid niet meer dan 100 meter te voet kunt overbruggen.
 • Deze loopbeperking van langdurige aard is (langer dan 6 maanden).

De bestuurderskaart wordt aangeduid met een hoofdletter B.

Passagierskaart

U kunt deze kaart aanvragen als:

 • U niet zelf een motorvoertuig kunt besturen.
 • U met de gebruikelijke loophulpmiddelen zoals een stok of krukken, in redelijkheid niet meer dan 100 meter te voet kunt overbruggen.
 • U continu de hulp van de bestuurder nodig heeft om van deur tot deur vervoerd te worden. Let op: indien u als passagier kunt wachten (ongeveer 10 minuten) totdat de bestuurder de auto heeft geparkeerd, bent u niet afhankelijk.
 • Deze situatie van langdurige aard is (langer dan 6 maanden).

De passagierskaart wordt aangeduid met een hoofdletter P.

Kosten

 • Nieuwe aanvraag: € 35
 • Vervolgaanvraag: € 35
 • Vervangen gehandicaptenparkeerkaart: € 35

Geneeskundig onderzoek nodig

Wilt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen? Dan moet een arts u onderzoeken. Deze arts is onafhankelijk en aangewezen door de gemeente Nieuwegein.

AWBZ erkende zorginstellingen

Wij verstrekken ook gehandicaptenparkeerkaarten aan AWBZ-erkende zorginstellingen voor het vervoer van hun gehandicapte bewoners. Uw aanvraag dient te worden ingediend op naam van de Zorginstelling. De handtekening van de directeur moet op het aanvraagformulier staan. Daarnaast stuurt u een kopie van de statuten mee. Voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart voor een instelling moet u een afspraak maken. Deze aanvraag kan niet via de website.

Instellingen kunnen voor collectief vervoer van bewoners een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Met deze instellingenkaart is het niet nodig om voor iedere bewoner afzonderlijk een kaart aan te vragen.

Geldigheid

De gehandicaptenparkeerkaart is geldig in de Europese landen en wordt voor een termijn van 5 jaar afgegeven tenzij de keuringsarts anders bepaald. Na de vervaldatum dient er een verlenging plaats te vinden.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor de gehandicaptenparkeerkaart als u ten minste aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent bestuurder of passagier van een motorvoertuig op meer dan 2 wielen of van een brommobiel.
 • U heeft door een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking van langdurige aard.
 • U kunt, met de gebruikelijke loophulpmiddelen, minder dan 100 meter aaneengesloten zelfstandig te voet overbruggen of u bent permanent rolstoelgebonden.
 • U bent medisch gekeurd door een onafhankelijk adviseur die werkt in opdracht van de gemeente Nieuwegein.
 • Daarnaast is voor een passagierskaart afhankelijkheid een vereiste.

Parkeren voor gehandicapten

Gehandicapten mogen overal in Nieuwegein gratis parkeren op openbare parkeerplaatsen. U moet uw geldige gehandicaptenparkeerkaart wel zichtbaar in het voertuig leggen.