Elektrisch rijden

De gemeente Nieuwegein stimuleert elektrisch rijden. Elektrisch vervoer heeft geen uitlaatgassen, draagt bij aan minder uitstoot van CO2 en stikstofoxiden en maakt ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Ideaal voor een prettiger leefklimaat in Nieuwegein dus!