Wethouder John van Engelen (Lokale Vernieuwing)

Contactgegevens

 • Sport, evenementen (exclusief vergunningverlening), cultuur & recreatie
 • Binnenstadsmanagement
 • Parkeren
 • Co√∂rdinatie statushouders
 • Deltaproject
 • Vernieuwing Parkhout Zandveld

Wijkwethouder van

Fokkesteeg, Vreeswijk

 • Parkeerservice
 • Recreatieschap
 • U10 (eigen portefeuille)
 • Verbindion
 • Stichting Binnenstadsmanagement
Functiegebonden nevenfunctiesAmbtshalve ja/neeBezoldigingToelichting
Lid Coöperatieve Parkeerservice UAjanee
Lid Stichting Binnenstadsmanagementjanee
Lid Dagelijks Bestuur Recreatieschap Stichting Groenlandenjanee
Verbindion-NV Sportinrichtingen Nieuwegeinjanee
Lid Bestuurlijke Tafel Sterke Lekdijkjanee