Wethouder John van Engelen

Portefeuille

 • Cultuur, recreatie en evenementen
 • Sport
 • Onderwijs
 • Integratie statushouders/vluchtelingen
 • Openbaar domein
 • Dierenwelzijn
 • Personeel en organisatie
 • Sterke Lekdijk

Wijkwethouder van

Binnenstad & Merwestein, Galecop en Jutphaas-Wijkersloot

Nevenfuncties

Onbetaalde nevenfuncties behorende bij het wethouderschap

 • Lid dagelijks bestuur Recreatieschap Stichting Groenlanden
 • Verbindion-NV Sportinrichtingen Nieuwegein
 • Lid Bestuurlijke Tafel Sterke Lekdijk
 • Lid algemeen bestuur AVU (afvalverwijdering Utrecht)
 • Lid algemeen bestuur en dagelijks bestuur RMN (Reinigingsdienst Midden-Nederland)